Simpozion de misiune: Toată Biserica ducând Toată Evanghelia la Toată Lumea


Vorbitorii invita?i s? sus?in? sesiunile simpozionului sunt: Dave Detwiler, pastor înv???tor la Biserica „Branch Creek Community” din Harshley Pennsilvanya – SUA, pastor Emil Me?tereag?, lector universitar la Institutul Teologic Penticostal din Bucure?ti, fratele Florin Iosif, profesor în cadrul Colegiului Biblic Est European Oradea.

Al?turi de ace?ti invita?i, abordând aceea?i tem?, studen?i ai Institutului Teologic Penticostal din Bucure?ti, Colegiului Biblic Est European din Oradea ?i Centrului Român de Studii Transculturale din Constan?a, vor sus?ine referate în care vor fi prezentate modalit??ile de implicarea a Bisericii în vestirea Evangheliei întregii Lumi.

Început: 21 mai 2010 la 14:20
Sfâr?it: 22 mai 2010 la 17:20
Loca?ie: Centrul Roman de Studii Transculturale

Sursa, Facebook sau pe http://www.crst-ct.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s