Richard Dawkins si moralitatea absoluta


1. Din spusele domnului Dawkins nu am aflat dac? putem face în mod ra?ional distinc?ia între „bine ?i r?u” ?i mai ales nu am aflat cum ar putea face un ateu aceast? distinc?ie.

2. Mai r?mâne loc de discu?ie ra?ional? când vine vorba despre moralitate dac? moralitatea obiectiv? nu exist?? Am putea la fel s? supunem dezbaterii ra?ionale alte elemente subiective, am putea avea de exemplu ni?te cercuri despre filosofia gustului morcovului. Concluziile ra?ionale în cazul elementelor subiective sunt evidente:

1) dac? unui om îi place morcovul, nu-l putem obliga s? nu-l m?nânce

2) dac? unui om nu îi place morcovul, nu-l putem obliga s?-l m?nânce

3) dac? unui om nu îi place ideea c? altui om îi place morcovul ?i-l m?nânc?, nu-l poate opri pe acesta din a-l mânca

4) dac? unui om îi place morcovul ?i îi displace ideea c? altui om nu-i place morcovul ?i nu-l m?nânc?, nu-l poate obliga pe cel din urm? s? m?nânce morcovi.

Dac? unii oameni ader? la elemente subiective precum sadismul, nu avem niciun argument pentru a-i ar?ta omului c? sadismul nu este bun. Am putea s? spunem eventual c? nou? nu ne place sadismul. ?i aici se încheie discu?ia filosofic? ?i ra?ional?: lui îi place, nou? ?i unor poten?iale victime nu ne place. Dar asta ?tiam ?i dinainte, nu era nevoie de o analiz? filosofic? ?i ra?ional? minu?ioas? pentru a ne da seama de acest lucru (de fapt, chiar ?i discu?ia pe aceast? tem? a fost ini?iat? pe baza faptului c? ?tiam dinainte c? lui îi place sadismul, iar nou? ne displace).

Dup? domnul Dawkins, libertatea uman? (la toate nivelele ei) nu este o valoare absolut? sau obiectiv?, ci pur ?i simplu preferin?a unor membrii ai speciei. Foarte bine atunci, dar de ce ar fi mai bun? din punct de vedere ra?ional preferin?a domnului Dawkins decât preferin?a unui dictator? Amândou? sunt subiective ?i nu au un „trebuie” din punct de vedere ra?ional. Am putea eventual s? ne omorâm între noi ?i apoi s? vedem dac? a câ?tigat tab?ra libert??ii sau cea a dictaturii f?r? cap?t, dar în niciun caz nu este loc de un dialog ra?ional care s? favorizeze una dintre preferin?e. Odat? ce-am recunoscut c? „a ucide” ?i „a nu ucide” în mod nejustificat este un gest care se supune discu?iei, am trecut demult de grani?ele normalit??ii. Omul normal va spune un „nu” hot?rât ?i absolut când vine vorba de a lua în mod nejustificat via?a unui om nevinovat: domnul Dawkins ne va invita la masa discut?rii preferin?elor.

Continua pe blogul Big Bang

One thought on “Richard Dawkins si moralitatea absoluta

  1. “Din spusele domnului Dawkins nu am aflat dacă putem face în mod rațional distincția între „bine și rău” și mai ales nu am aflat cum ar putea face un ateu această distincție.”

    Ca tratament pentru boala gravă a acestui individ numit Dawkins, recomand tableta numită “BINELE ŞI RĂUL CA INDICII CU PRIVIRE LA SEMNIFICAŢIA UNIVERSULUI” administrată de un mare doctor în apologetică numit C.S. LEWIS (regretatul profesor universitar de la Oxford)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s