Despre artă şi credinţă cu Natalia Untilă.


D.B. Poveste?te-ne câteva date biografice despre tine?

N.U. M-am n?scut ?i am crescut în ora?ul Hânce?ti. Dup? liceu am urmat Facultatea de Art? Plastic?, la Specialitatea Design Interior din Chi?in?u. În 2004 am tr?it cea mai minunat? schimbare din via?a mea prin cunoa?terea în mod personal a Domnului Isus. În 2005 m-am c?s?torit ?i împreun? cu so?ul ne-am întors în ora?ul natal, Hânce?ti. Pentru început am fost un ajutor în lucrarea cu sportul în care era implicat so?ul meu. În noiebrie 2009 Domnul m-a binecuvântat cu un post de lucru la Casa de Crea?ie în calitate de conduc?tor a cercului extra?colar „Cercul Tinerilor Designeri”.

D.B. De ce ai ales s? lucrezi în acest domeniu?

N.U. De mic? am fost pasionat? de art?. Îmi pl?cea pictura, am participat la multe concursuri ?i am ob?inut locuri ?i premii mari. Am avut ?i premiul I la olimpiade ?i concursuri republicane. Dragostea pentru art? am primit-o de la tat?l meu, care este designer ?i grafician.

D.B. Cum e s? faci din pasiune ?i hobby surs? de existen?? ?i mod de via???

N.U. Aceasta este o mare bucurie ?i pl?cere. E foarte interesant s? faci în fiecare zi ceea ce î?i place ?i la care te pricepi cel mai bine. Unii oameni lucreaz? pentru bani, ?i din acest motiv munca lor devine în scurt timp o mare povar?. Eu nu a? putea lucra a?a. De fapt cea mai mare dorin?? a mea a fost s? pot lucra cu oamenii, s? investesc talentele ?i eforturile mele în ucenicizarea tinerilor. M? bucur c? Dumnezeu mi-a dat aceast? posibilitate, prin care pot s? îmi realizez talentele ?i chemarea pe care o am în Cristos …de a face ucenici din toate neamurile…

D.B. Ar putea un tân?r designer s? vesteasc? evanghelia prin profesia lui? În ce mod?

N.U. Sigur c? ar putea. Lucr?rile pot fi un suport pentru a transmite mesajul Evangheliei. Prin pictur? ar putea vizualiza mesajul anumitor versete ?i pasaje din Scriptur?. Cu diverse ocazii speciale ar putea folosi diferite articole pentru a face o felicitare care s? transmit? un mesaj Biblic. Arta este un domeniu în permanent? dezvoltare, care nu impune restric?ii ?i limite. ?i este un domeniu prin care frumosul pus de Dumnezeu în noi poate fi transmis la mul?i oameni.

D.B. Poveste?te-ne despre grupul de crea?ie pe care îl conduci?

N.U. Grupul de creatie este compus din 15 fete vârsta 13-16 ani, cu care ne întâlnim de 3 ori pe s?pt?mân?, împreun? petrecem un timp frumos, ne-am împrietenit ?i pot ca s? le vestesc Evanghelia. Tot odat? înv???m principii simple de design ?i creem diferite obiecte simple de ex: design la un vas, luminare, cadou pentru mame de 8 martie, rame pentru poze, m?r?i?oare ?i machete, înv???m cum s? asort?m culorile ?i cum s? transform?m lumea înconjur?toare într-o lume mai frumoas?.

Continua pe stiricrestine.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s