Ecouri de la evenimentul “Bonhoeffer” organizat la Timişoara


De?i amenin?at ini?ial de norul de cenu?? vulcanic?, evenimentul de la Timi?oara a avut loc conform program?rii, iar participarea a dep??it a?tept?rile. Peste 80 de persoane au venit la Centrul Cre?tin Areopagus, miercuri, 21 aprilie, la manifestarea intitulat? „Harul costisitor ?i ucenicia cre?tin? în teologia lui Dietrich Bonhoeffer”. Moderatorul evenimentului a fost Corneliu Constantineanu, iar vorbitorii au fost conf. univ. dr. Emil Barto? ?i subsemnatul.

M-am bucurat atât s?-i reîntâlnesc pe câ?iva dintre fo?tii colegii ?i studen?i ITP, cât ?i s?-i întâlnesc pentru prima dat?, în carne ?i oase, pe unii prieteni din spa?iul virtual (Alexandru N?d?ban, Natan Mladin, Daniel Bulzan).

Nu am r?gaz s? prezint mai multe comentarii despre eveniment. Postez mai jos câteva fotografii pe care le-am primit de la un prieten.

În dreapta: Corneliu Constantineanu, amfitrionul evenimentului. În centru: subsemnatul, primind ultimele indica?ii de regie. În stânga, pastorul Emil Barto?. Pe mas?, o selec?ie din c?r?ile lui Bonhoeffer, în limba englez?.

Continua pe blogul lui Emanuel Contac

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s