O baie de apologetică cu Ravi Zacharias!


Întotdeauna ultima pr?jitur? pare a fi mai bun? decât precedenta, dar conferin?a de la Sinaia cu Ravi Zacharias ?i Michael Ramsden a dep??it orice a?teptare. Cineva m?rturisea c? s-a sim?it ca la un osp?? îmbel?ugat… ?i a?a a ?i fost. Atmosfera a fost deosebit?, cum putea s? fie altfel când cred c? peste jum?tate dintre cei 550 de participan?i erau pastori, nu trebuia suflat mult ca focul s? ard?!

Ravi a dovedit c? este un titan al credin?ei cre?tine, unul dintre acei oameni care se nasc rar ?i care ne marcheaz? existen?a atunci când ne intersect?m cu ei, fie ?i pentru pu?in? vreme. Cine nu crede, poate s? se înscrie pentru accesul la lucr?rile conferin?ei prin canalul de webstreaming de pe internet. Va mai fi disponibil doar pân? la finalul lunii mai. Între timp sper?m s? apar? DVD-urile cu toate cele nou? sesiuni – dac? b?ie?ii care le realizeaz? sunt la fel de profesioni?ti precum camerele pe care le-au etalat la înregistr?ri, va fi un produs de înalt? clas?.

Continua pe blogul lui Marius Ciuca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s