Incursiuni apologetice cu Ravi Zacharias: Câteva impresii de la participanţi…


Nicu C?pu?an, Cluj Napoca: În preajma acestor oameni am sim?it o siguran?? neobi?nuit?, un fel de protec?ie spiritual?, de la cineva care, în sfâr?it, mi-a r?spuns unor întreb?ri care z?ceau în adâncurile sufletului meu înc? din copil?rie, întreb?ri de care am avut mereu re?inere s? m? ating, cu teama de a nu fi condamnat de cei din jur sau chiar de con?tiin?a mea.

Petric? Dr?gu?anu, Br?ila: Aceast? conferin?? a fost ca o oaz? de împrosp?tare spiritual?, a trezit „apologetul” din mine ?i m-a motivat puternic înspre a ap?ra ?i dovedi adev?rurile Scripturii în fa?a genra?iei actuale, atât de indiferent? ?i de ignorant? fa?? de Dumnezeu.

Virgil Achihai, Bucure?ti: În lumina a ceea ce am auzit în aceste zile, adev?rul este c? ne-am obi?nuit atât s? vestim cât ?i s? auzim f?râmituri de Evanghelie, dar ne mir?m de ce nu se mai întorc oamenii la Dumnezeu. C?ut?m justific?ri ?i motive la orcine ?i orice, în afar? de noi, iar r?spunsul este atât de simplu: Cuvântul nu s-a schimbat, oamenii sunt aceia?i, dar predic?m Evanghelia plini de noi în?ine, cunoscându-L prea pu?in pe D?t?torul Evangheliei.

Florin Mitra, Rupea: M? simt ca ?i cum am fost invitat la un osp?? preg?tit de robul Domnului Ravi, fiind hr?nit cu o în?elepciune n?scut? din Scriptur?, menit? a revela în spatele fiec?rui r?spuns un chip de Rege ?i de R?scump?r?tor.

Mircea Mândru??u, Arad: Conferin?a de Apologetic? de la Sinaia ne-a confruntat cu determinarea de a r?spunde oricui ne cere socoteal? de n?dejdea care este în noi. Am beneficiat de o abordare plin? de entuziasm precum ?i de un con?inut bogat în dovezi pentru ap?rarea credin?ei ?i pentru dovedirea adev?rurilor biblice.

Sursa, big-impact.ro

2 thoughts on “Incursiuni apologetice cu Ravi Zacharias: Câteva impresii de la participanţi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s