Donare de sînge pentru tinerii care au fost implicaţi în accident – UPDATE şi nevoie nouă


Familiile celor cinci tineri mul?umesc tuturor celor care au venit la centrul de transfuzie, peste 40 de persoane în aceast? diminea?? dintre care 28 de studen?i ai Universit??ii Emanuel din Oradea, participan?i la grupul Fabrica de B?rba?i, dar ?i surprinz?tor de multe fete.

Din p?cate Centrul de Colectare de Sînge ?i Transfuzie din Oradea nu a putut procesa num?rul foarte mare de donatori ast?zi. Au fost oprite doar 20 de persoane, cu prioritate cei care au grupa A 2 negativ, restul fiind reprogramate în urm?toarele zile.

Pentru programare se poate folosi num?rul de telefon 0259434752. Recolt?rile se fac între 8 ?i 11 diminea?a. Centrul se afl? înainte de spitalul jude?ean, pe strada Louis Pasteur.

Pentru urgen?? s-au folosit resursele spitalului, iar pentru grupa A 2 negativ s-a apelat la resursele de sînge de la Marghita.

Este nevoie în continure de donare de sînge, dar sugestiile operatorilor de la centru au fost urm?toarele:

1. S? se fac? programare din timp ?i s? vin? maxim 10 persoane. Dac? sînt donatori noi, atunci trebuie f?cut? cînt?rirea ?i primele analize.

2. Nu are rost s? se prezinte pentru dona?ie persoane sub 60 de kg ?i care, chiar dac? trec testul greut??ii, sufer? de anemie.

3. Cei care vor dona sînge vor beneficia de o serie de analize gratuite, de aceea este nevoie s? a?tepte un timp de o or? ?i jum?tate pîn? la recoltare, dac? centrul este foarte aglomerat.

4. Cei care vin la recoltare trebuie s? fie în repaus alimentar de cu sear?, iar în ziua precedent? s? nu fi mîncat foarte greu (cîrna?i, rînta?uri etc.)

Între timp a ap?rut o nevoie nou?:

Doi dintre tineri au nevoie de o tij? special? pentru femur. Fiecare dintre tije cost? 1500 de roni. Familiile ar aprecia ajutorul pentru achizi?ionarea acestor tije. Fiind accident de circula?ie, unele cheltuieli nu sînt acoperite de asigurare.

LATER UPDATE

I-am vizitat ast?zi pe to?i cei cinci.

1. Cristi Panea este probabil în starea cea mai bun?. A suportat cu bine opera?ia la um?r ?i fixarea mîinii în cele dou? locuri.

2. Colegul lui mai mare, Claudiu Rar?u, aflat în Terapie intensiv?, are nevoie înc? de rug?ciuni. Probabil la ora aceasta este înc? în opera?ia pentru femur.

3. Ghi?? Trufan, ?oferul, are nevoie de rug?ciunile noastre pentru lini?tirea st?rii de spirit. Sentimentele de vinov??ie împletite cu cele de mare responsabilitate se împletesc. El a fost con?tient tot timpul, a v?zut tot accidentul, n-a intrat în com? ?i tr?ie?te în continuare co?marul accidentului. ?i el va suferi o opera?ie complex? la femur.

4. Ionu? Trufan, fratele lui mai mare, este bine, cu multiple contuzii, o coast? rupt?, iar gîtul are nevoie de fixa?ie pîn? la vindecarea complet?.

5. Petre Pop este r?nit la mîn? ?i luni va intra în opera?ia de reconstruc?ie plastic? a hemife?ei drepte jos. Este r?nit? pleapa de jos, nu cea de sus, ceea ce m?re?te ?ansele unei opera?ii reu?ite. S? ne rug?m pentru în?elepciunea plasticienilor ?i pentru g?sirea celei mai bune solu?ii de grefare ?i reconstruc?ie.

Mul?umiri tuturor celor interesa?i de cei cinci, tuturor celor interesa?i s? îi viziteze.

Recomandarea mea este s? nu îi vizit?m prea des ?i prea multe persoane. Aceste vizite sînt extrem de solicitante atît fizic cît ?i emo?ional pentru cei afla?i în starea lor.

De asemenea, personalul a început s? fie foarte stresat de mul?imea de vizitatori care se adreseaz? celor 5 bolnavi din spital. Este admirabil? solidaritatea comunit??ii noastre ?i merit? apreciat?, dar trebuie s? manifest?m, de asemenea, cump?tare în toate lucrurile.

Continua pe blogul lui Marisu Cruceru

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s