Ionatan Piroșca: Cum a primit lumea evanghelică poezia mea?


Când am început a m? manifesta ca poet între evanghelici, era prin anul 1991. Lucram la una dintre pu?inele publica?ii confesionale care ap?reau atunci, la revista “Mesaj” de la Br?ila. Începusem a-mi publica acolo diferite texte. Nu pot spune c? erau cine ?tie ce, sem?nau foarte pu?in cu ce scriu azi, dar oricum, era ceva nou pentru mediul evanghelic.

S-au g?sit totu?i oameni, nu mul?i, care s? rezoneze cu ce scriam atunci. A?a au ap?rut Gusti ?i Jeni Ro?ian, care aveau o editur? la Media?, “Samuel”. Ei s-au oferit s?-mi suporte apari?ia primei mele c?r?i de poezie, în anul 1994. A?a am debutat editorial cu placheta “Cu fa?a la cruce”. Abia atunci a început drumul descoperirii a ce însemna s? fiu poet evanghelic de factur? modern?, alte decât f?cea deliciul masei de credincio?i evamghelici.

Nu mic? mi-a fost mirarea ?i indignarea când una dintre c?r?ile mele cump?rat? de cineva de la editur? s-a înapoiat rupt? ?i cu precizarea c? “asta nu este o carte cre?tin?”. Cartea aceasta ?i inc? trei dintre c?r?ile mele poat fi desc?rcate de pe blogul meu.

Atunci am în?eles ceva ce avea s? devin? lupta mea: un scriitor cre?tin care s? vrea s? aduc? ceva nou în cultura evanghelic? se va pozi?iona automat în aceast? ingrat? postur?: pe de o parte, respins de ai s?i ?i marginalizat, privit ca ciudat ?i ignorat, va suferi ca frate în Hristos, iar pe de alt? parte, respins de cultura majoritar ortodox? ca “sectant” ?i de lumea literar? secular? ca “altfel”, a?a cum întotdeauna purt?torii mesajului lui Hristos sunt respinsi, nu va avea nicidecum evolutia pe care calibrul lui literar real ar impune-o.

Dar slav? Domnului c? am reu?it pân? azi, dup? o lupt? de peste 15 de ani, mai ales dup? ce am ini?iat “Cuvinte la Schimb”, in 2001, sa incep sa vad roadele acestei lupte, ?i pe un front ?i pe cel?lalt. Atâta atutudinea evanghelicilor fa?? de poezia cre?tin? modern?, cât ?i a neevanghelicilor fa?? de ce nu e ca ea, dar e de valoare, au început a se schimba. Îi mul?umesc Domnului pentru asta.

Sursa,  ionatan.wordpress.com

Ruben Bucoiu atribuie urmatoarele versuri despre Ionatan Pirosca:

… cine mai flac?r? acum lumina
din toate tainele Împ?r??iei ?
?i pe pervazul de fereastr? vie
cine ne mai deschide înmul?irea ?
o s? ne-ntoarcem lâng? vorba-?i raz?
pe firul ei s? mergem pân?-n Soare
în p?mântescul suflet f?r’ o oaz?
l?s?m prin vers lumina s? dogoare
tu-ai me?terit a vorbelor fa?ete
ca s? vedem sub ceruri leg?narea
prin suferin?i c?lc?m sub mersuri marea
iar ochii ni-i l?s?m s? ni se-mbete
privind icoana lin? cum ne trece
din umbrele de-aici spre alte fe?e …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s