Ionatan Piroșca – Povara vocației


În ciuda s?n?t??ii ?ubrede, Ionatan Piro?ca este cel mai vital ?i mai vizibil poet evanghelic contemporan. A publicat pân? acum 7 titluri:Cu fa?a la cruce (Media?, Ed. Samuel, 1994), Tabla înmul?irii cu cerul (Br?ila, Ed. Mesaj, 1998), Poema iubirii (Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 2001), Lini?tea dintre dou? t?ceri (Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 2004), Ferestrele Împ?r??iei (Oradea, Ed. Hypogrammos, 2006), Iertare pentru ghimpi (F?g?ra?, Ed. Agape, 2007) ?i eseul teologic Sabia Domnului ?i a lui Ghedeon sau Subordonarea suveran? (Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 1999).

În loc s? vorbesc despre c?r?ile sale, am optat s? zic dou? cuvinte despre omul care le-a scris. Sim?ind cu acuitate povara propriei voca?ii, Ionatan se str?duie?te s? ?i-o asume cu credincio?ie. Mediul confesional nu îi e întotdeauna favorabil, dar nici el nu e dintre cei care s? renun?e u?or. Felul în care a reu?it s? lupte cu numeroasele probleme de s?n?tate (grave) st? m?rturie pentru perseveren?a lui.

Una dintre marile calit??i ale lui Ionatan este lipsa invidiei de breasl?. În loc s?-?i scrie c?r?ile de unul singur ?i s? se bucure de succesul lor mai mare sau mai mic, a preferat s? deschid? – în 2001 – un cenaclu online ?i s? sprijine afirmarea unor tineri care îndr?zneau s?-?i încerce ?i ei priceperea ?i norocul literar. Cuvinte la schimb este concretizarea unei idei pe care Ionatan a adus-o în existen?? cu ajutorul lui Dan Surducan.

Ceea ce m-a impresionat de la început – adic? de la primele noastre întâlniri mediate de C?t?lin Lata – a fost disponibilitatea lui Ionatan Piro?ca de a rosti cuvintele lui Alecsandri: „E unul care cânt? mai dulce decât mine?/ Cu-atât mai bine ??rii, ?i lui cu-atât mai bine./ Apuce înainte ?-ajung? cât de sus./ La r?s?ritu-i falnic se-nchin?-al meu apus.”

Unii dintre cei care citi?i aceste rânduri ?ti?i prea bine c? am avut conflicte destul de ascu?ite cu Ionatan. Probabil c? v? m?nânc? limba s?-mi aminti?i ?i s?-mi spune?i c? am dat-o pe politic? ?i pe panegirice. Poate c? v? întreba?i ce îmi iese la „afacerea” asta.

Nu evit nici acest aspect conflictual, dar precizez c? niciodat? nu am putut s?-l suspectez pe Ionatan, în divergen?ele ?i disputele noastre de invidie sau de orgoliu, ci, eventul, de exces de zel, de prea mult? pasiune pus? în slujba unei cauze în care crede. Hot?rârea (care uneori a c?p?tat aproape aspect de ferocitate) cu care ap?ra Cuvinte la schimb chiar de adversari poten?iali se datora, cred eu, dorin?ei de a nu l?sa pe cineva s? deturneze grupul de la scopurile lui ini?iale.

Continua pe Romania Evanghelica

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s