Ghidul ateistului I


Ini?ial dorin?a mea era aceea de a dezvolta un ghid lung, aproape exhaustiv. Apoi mi-a venit în gând faptul c? oamenii în general nu sunt dispu?i s? citeasc? scrieri kilometrice, mai ales pe un blog. A?a c? materialul va avea mai multe „episoade” ?i nu neap?rat foarte legate unul de altul. De asemenea, dorin?a mea este aceea ca ateii s?-?i rafineze propria pozi?ie ?i nu a? fi surprins ca mul?i dintre cei care vor citi acest material s? î?i dea seama c? de fapt simpatizeaz? mai degrab? cu agnosticismul decât cu ateismul.

Sunt convins de faptul c? mul?i dintre atei au nevoie de un fel de ajutor în ceea ce prive?te practicarea propriului ateism. ?i convingerea asta mea duce la un lucru destul de ciudat: sfaturile vin tocmai din partea unui cre?tin. N-am auzit înc? de atei care s? scrie ghiduri pentru cre?tini ?i chiar dac? am auzit asemenea formul?ri, ele au fost totdeauna pline de ironie. Îns? eu sunt foarte serios ?i deloc ironic.

1. Stabilirea propriei pozi?ii. Este de-a dreptul un mit s? se afirme c? ateii sunt oameni f?r? credin??. Formularea corect? este aceea c? ateii sunt oameni f?r? credin?? în zei, dar nu c? ateii sunt oameni f?r? credin??. Apoi, dac? despre atei se ?tie c? nu au o pozi?ie teist?, se ?tie la fel de bine c? ei trebuie s? ocupe o anumit? pozi?ie: ateist?, anti-teist?, agnostic?, naturalist?, etc. Exist? mai multe tipuri de ateism. În ultimul timp a ajuns s? fie încadrat? în pozi?ia ateist? chiar ?i pozi?ia agnostic? pentru c? ateismul este oarecum redefinit pur ?i simplu prin expresia „absen?a credin?ei în zei”. Astfel c? aceast? credin?? în zei este absent? atât în cazul agnosticului care spune „nu ?tiu dac? zeii exist?”, cât ?i în cazul ateului care afirm? „?tiu c? zeii nu exist?”. În termeni tehnici, ambii sunt atei lipsindu-le credin?a în zei, îns? din punct de vedere a pozi?iei lor exist? o mare diferen??. Poate exista chiar ?i o dezbatere în cadrul ateismului: se pune problema dac? pur ?i simplu nu exist? dovezi pentru existen?a supranaturalului sau dac? exist? dovezi împotriva existen?ei supranaturalului.

Continua pe blogul Big Bang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s