Astazi vei fi cu Mine in Rai


Unul din tîlharii r?stigni?i Îl batjocorea, ?i zicea: „Nu e?ti Tu Hristosul? mântuie?te-Te pe Tine însu?i, ?i mântuie?te-ne ?i pe noi!” Dar cel?lalt l-a înfruntat, ?i i-a zis: „Nu te temi tu de Dumnezeu, tu, care e?ti sub aceea?i osînd?? Pentru noi este drept, c?ci primim r?splata cuvenit? pentru f?r?delegile noastre; dar omul acesta n-a f?cut nici un r?u.” ?i i-a zis lui Isus: „Doamne, adu-?i aminte de mine, când vei veni în Împ?r??ia Ta!” Isus a r?spuns: „Adev?rat î?i spun c? ast?zi vei fi cu Mine în rai.”

Din împrejurarea aceea, în afar? de femei ?i apostoli, tâlharul de pe cruce a fost singurul care a crezut în Isus ca fiind Mesia, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt.

Criminalul ce-?i merit? pedeapsa, cu o con?tiin?? treaz?, ?i o dorin?? dup? Adev?r, nu mai spera el la ceva de pe lumea asta. ?tia c? tr?ie?te ultimele clipe ale vie?ii sale. ?i a tr?it din plin fiecare secund?. Auzise înainte de Isus ?i ?tia pe cine are lâng? el, un om drept, care moare nu pentru c? a gre?it cu ceva. L-a auzit rugându-se la Tat?l s?-i ierte c? nu ?tiu ce fac, cu toate c? L-au scuipat, batjocorit, legat, b?tut.

Tâlharul nu mai dorea nimic altceva în lumea asta. Vroia un singur lucru. Ultima lui dorin?? a fost ca Isus s?-?i aminteasc? de el, prietenul lui de suferin??. În acele clipe groaznice, când realizezi c? to?i cei cu care ai stat atâta timp, pe care i-ai îndrumat ?i t?m?duit to?i ?i-au unit glasul ?i strig? împotriva ta. Nedormit de câteva zile, obosit de-atâta chin ?i durere în trup ?i-n suflet sim?i cum Tat?l î?i întoarce Fa?a de la tine. “Tat?, tat?, de ce M-ai p?r?sit ?” Replica tâlharului face mai mult decât o?etul, mai mult decât prezen?a apostolilor, te învioreaz?.

Tâlharul acesta, singura înviorare înaintea mor?ii e speran?a noastr? pentru cei care nu mai au nici o speran??. Au tr?it o via??-ntreag? f?r? Dumnezeu, au f?cut ce-au dorit dar prin rug?ciuni statornice, EL îi ridic? ?i le d? darul nespus de scump ?i totu?i gratis prin Hristos, le d? acces în împ?r??ia Tat?lui. Îi cur??? prin Sângele S?u ?i îi face des?vâr?i?i. Doar datorit? milei Sale.

Continua pe blogul lui Mihai Gaspar

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s