Programul şi detaliile conferinţei cu Ravi Zacharias şi Michael Ramsden


Ne mai desparte doar o lun? de la evenimentul apologetic de excep?ie organizat de Funda?ia BIG Impact, împreun? cu Biserica Metanoia Arad ?i “Ravi Zacharias International Ministries” (RZIM), avându-l ca invitat principal pe Ravi Zacharias, cel mai renumit apologet al credin?ei cre?tine din vremurile noastre. A?a dup? cum deja a fost anun?at, acest eveniment va avea loc în perioada 26-29 Aprilie, la Sinaia, sub forma unei conferin?e pe teme de apologetic? ?i evanghelizare. Împreun? cu Ravi Zacharias va conferen?ia ?i Michael Ramsden, unul dintre cei mai cunoscu?i apologe?i europeni (RZIM Oxford).
Participan?ii vor avea ocazia nu doar s? asculte mesajele acestor apologe?i dar ?i s? pun? întreb?ri, conferin?a având în program discu?ii panel, interac?iuni ?i seminarii care s? r?spund? problemelor ?i obstacolelor ridicate în evanghelizare ?i apologetic?. Apreciem în mod deosebit acceptul lui Ravi de-a fi prezent la aceast? conferin??, având în vedere c? nu cu mult timp în urm? a suferit o interven?ie chirurgical? care i-a redus considerabil activitatea ?i volumul zilnic de munc?. Ne rug?m ca Dumnezeu s?-i dea putere. În timpul conferin?ei, c?r?ile lui Ravi Zacharias, traduse ?i publicate în Romania, vor fi expuse ?i puse la dispozi?ia participan?ilor. De asemenea, nu vor lipsi închinarea vie, contemporan?, p?rt??ia fr??easc? ?i rug?ciunea. Sunt înscri?i deja peste 500 de pastori ?i lucr?tori din toate denomina?iunile evanghelice din România, prin anvergura manifest?rii, num?rul participan?ilor ?i competen?a ?i reputa?ia vorbitorilor, conferin?a anun?ându-se a fi unul dintre evenimentele majore ale evanghelicilor români din acest început de mileniu.

Continua pe bigimpact.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s