Când moartea nu te-anunţă…


Cuvântul subiectului afalt în discu?ie a devenit un `tabu` pentru societate. În contextul în care tr?im, ceasul vie?ii (pentru mul?i oameni)  s-a oprit din activitatea sa. Totu?i, într-o lume instantanee ?i rapid?, acest fenomen real a devenit un produs al realit??ii umane evolu?ioniste. Omul, este mult mai descis ?i devotat de aspectul inexsisten?ei lui Dumnezeu decât de exsisten?a sa proprie. Ce este via?a? Un simplu proces? Din nefericre acest fenomen se termin? cu un act nepl?cut pentru omul dep??it de controlul s?u uman. Înaintea mor?ii omul realizeaz? c? de fapt acesta nu are control aspura vie?ii sale. Pentru un evolu?ionist sau ateu, neglijen?a î?i schimb? direc?ia spre descoperire ?i informare asupra necunoscutului.

Un autor respectat în Marea Britianie cât ?i în America, experimenteaz? din copil?rie aspectul cuvântului ascuns sau nediscutat de societatea secolului XXI. C. S. Lewis, vorbe?te în cartea sa `Surprins de Bucurie` despre experine?ele prin care a trebuit s? treac? atunci când mama lui a murit de cancer. ‘Odat? cu moartea mamei, toat? fericirea aceea a?ezat?, tot ce era lini?tit ?i statornic a disp?rut din via?a mea‘[1]. Undeva în interiorul s?u, omul este con?tient c? atunci când este lovit [neanun?at] de moarte, acesta este mult mai atent la detaliile ce p?trund în centrul fiin?ei lui. Într-un fel, dac? ve?i citi cartea autorului, ve?i descoperi faptul c? C. S. Lewis este mult mai preten?ios fa?? de dorin?ele ?i a?tept?rile sale fa?? de acest necunoscut, adic? moartea. Autorul dore?te s? treac? peste acest obstacol, îns? via?a acestuia este cuprins? de evenimente ce îl vor readuce la pragul disper?rii. Pentru autor, moartea era o desfigurare uman?, iar dac? ne-am gândi la via??, cuvintele autorului ne vor uimi de bog??ia experien?elor vii, ce pot fi tr?ite doar de o persoan? vie.

Se cade oare, în zilele noastre de zgomot ?i rapiditate, s? ne întreb?m dac? ne preg?tim pentru ultimul moment al vie?ii? De fapt, nu avem timp! Autorul ne readuce aminte c? procesul mor?ii este un act necontrolat de om, cu toate c? acesta ar dori s? ?tie când ?i cum. În fiecare parte a universului nostru, oameni întâmpin?, nealegând, o desfigurare a demnit??ii umane. Moartea lucreaz? non-stop! U?ile marketu-lui ei sunt deschise pentru oricine! Dar în acela?i timp, via?a are o finalitate mult mai grandioas? pentru autor.

V? încurajez s? cump?ra?i carte lui C. S. Lewis în versiunea roman?, tradus? de Emanuel Con?ac ?i publicat? de editura Humanitas. Emanuel a reu?it s? p?streze termenii ?i tematica adus? în discu?ie de autor. Versiunea roman? a c?r?ii `Surprins de Bucurie`, ne dovede?te c? trebuie s? valorific?m telentele române?ti într-un context în care acestea sunt ignorate.

[1] C. S. Lewis, Surprins de Bucurie, Humanitas, 2008, p 37

Scris de Cosmin Pascu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s