Mahatma Ghandi, obsedat sexual sub mantie de sfânt


C?s?torit la doar 13 ani, Ghandi a avut o via?? sexual? aparent normal? pân? la 30 de ani, când s-a hot?rât s? îmbr??i?eze idealurile de s?r?cie ?i castitate, pentru a servi omenirea.

Ultima carte despre via?a lui Mahatma Ghandi readuce în discu?ie obiceiurile sexuale ciudate ale liderului spiritual indian. De?i erau cunoscute în timpul vie?ii lui Ghandi, iar el nu se ru?ina cu practicile sale sexuale, acestea au fost ocultate ulterior, în timpul procesul de ridicare la rangul de “Tat? al Na?iunii”.

“Personaj periculos, un maniac sexual semi-reprimat”, cu practici  “anormale ?i nenaturale”, a?a sun? descrierile obiceiurilor lui Mahatma, preluate de publica?ia englez? The Independent.

C?s?torit la doar 13 ani, Ghandi a avut o via?? sexual? aparent normal? pân? la 30 de ani, când s-a hot?rât s? îmbr??i?eze idealurile de s?r?cie ?i castitate, pentru a servi omenirea. Publica?ia englez? spune îns? c? liderul spiritual indian a fost marcat de faptul c?, în timp ce tat?l s?u î?i d?dea ultima suflare, el f?cea dragoste, de unde a ap?rut complexul de risipire a iubirii.

S? fie s?rac, nu i-a fost greu lui Ghandi, iar castitatea a reinterpretat-o. Astfel, el ?i-a instituit propriile reguli, potrivit c?rora erau permise conversa?iile sexuale explicite, coresponden?a cu con?inut sexual ?i, mai ales, îi era permis s? se ab?in? în fa?a femeilor goale cu care împ?r?ea patul.

Continua pe realitatea.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s