Ajuta-ne sa tiparim cartea lui Ionatan Piroșca


În general, nu sunt un mare fan al campaniilor pe internet. Dar trebuie s? admit c? unele î?i au rostul ?i legitimitatea lor. Iar internetul are un mare avantaj în acest caz: poate fi un paravan în calea manipul?rii. E mult mai greu s? refuzi un om când îl prive?ti în ochi ?i mult mai simplu s?-l ignori când cite?ti despre el într-un text. De aceea am îndr?zneala s? aduc în discu?ie acest proiect, l?sând decizia la libera alegere a fiec?ruia.

Mai mul?i prieteni ai lui Ionatan Piro?ca (ini?iativa vine de la Liviu Mocan, Radu Feldiorean ?.a.) au decis s? scoat? în condi?ii grafice deosebite cartea Trecerea prin icoan? (vol. II). Prima parte a acestei c?r?i a ap?rut la Editura Hypogrammos la sfâr?itul anului trecut ?i a fost tip?rit pe spezele autorului (?i a celor care l-au sprijinit cu bani).

Pentru cel de-al doilea volum îns? e nevoie de bani serio?i (vreo 9.500 lei), din care s-au adunat cam o treime. Cine dore?te poate s? contribuie cu orice sum? în contul indicat mai jos. Anun?ul este mai ales pentru cei care-l cunosc pe autor sau care îi ?tiu poezia. Dar, de contribuit, poate contribui oricine simte imboldul.

Starea s?n?t??ii lui Ionatan îl determin? s? nu mai poat? face turneele cu care ne obi?nuise, în cursul c?rora î?i lansa volumele proasp?t publicate prin diferite ora?e (venea în Oradea, Cluj, Arad, dar a fost ?i în Ia?i, Bucure?ti, Bra?ov etc.). Nu ?tiu cât de eufemistic se cere s? fiu, dar precizez c? poetul nostru br?ilean este suficient de bolnav încât s? ia serios în calcul posibilitatea ca acest volum s? fie ultimul antum.

Iat? datele necesare dona?iei (a?a cu mi-au fost furnizate de c?tre sculptorul Liviu Mocan):

ROPRINT CLUJ
RO56RNCB0106026601860001
BCR CLUJ

Cu men?iunea ABSOLUT NECESAR?: Plat? contract 85. Dac? nu se face aceast? specifica?ie, banii nu vor fi direc?iona?i c?tre acest proiect. E de preferat ca sumele donate s? fie confirmate ?i prin email la adresa liviumocan [at] gmail.com.

Pe data de 24 aprilie, este planificat? lansarea volumului în Biserica Baptist? „Sf. Treime” din Br?ila, în prezen?a autorului.

Mesaj scris de Teofil Stanciu

Bisericata.com va promova acest proiect pe durata urmatoarelor saptamani.

2 thoughts on “Ajuta-ne sa tiparim cartea lui Ionatan Piroșca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s