Scurt metraj despre Paşte


Moartea ?i învierea lui Hristos sunt adev?ruri fundamentale pentru cre?tinism ?i imposibil de cl?tinat cu argumente sau teorii profane. Fiecare am putea argumenta în felul nostru credin?a sau importan?a acestor fundamente. Spun credin?a pentru c? e nevoie de o aruncaredin ra?ionamentul uman în ra?ionamentul Divin, superior. Pentru a fiap?i de cunoa?tere avem nevoie de revela?ia ra?iunii Divine. Natura noastr? are limit?ri ra?ionale, pentru c? se desprinde doar ca partedin ra?iunea lui Dumnezeu (cea Absolut?) ?i astfel este dependent? de aceasta, deci suntem nevoi?i s? alergam pe o pista a credin?ei, s? ne încredem (pentru început m?car) în acele fapte relatate de martorii prezen?i ai vremii ?i de însu?i Hristos.

De?i moartea ?i învierea sunt lucruri de baz?, în jurul c?rora existen?a cre?tinismului penduleaz? sau se bazeaz?, omenirea alege s? se lase p?calita u?or de tradi?ii pompoase din care se pierde esen?ialul, sacrul. Astfel, Pa?tele devine un motiv de haos alimentar, de be?ie ?i”voie bun?”, cu u?oare închin?ri teatrale care iau lumina fizica în adorarea celei ve?nice, cu oameni care se vor buni în exterior, dar mîndri zei p?gâni în inimi. Actul mor?ii ?i al învierii este profanat de lucruri p?gâne sau cu iz p?gân în dorin?a de a colora în ro?u pletoric via?a fals?. Se pierde suflul primordial al s?rb?torii (“pomenirea”scopului mor?ii ?i învierii Mântuitorului). Este vorba de patosul care trebuie sa fie pus în dorin?a umanit??ii de a deveni una cu Dumnezeul mort ?i înviat.

Se pierde mult din r?zboiul spiritual pentru c? s?rb?torim carnea ?i nuduhul. Uit?m s? murim cu El pe Golgota, dar înviem mereu pentru pofte, ura, diabolic. E tragic c? am f?cut din fundamentalul absolut scuza proast? de a c?dea iar??i în laic ?i desacralizare. Diavolul înc? r?cne?te, de?i nu e leu, pentru c? ?tie ce putere are sângele Divin; r?cne?te în forme fade sau scârnave dorind s? ne fure Hristosul. Nu îl poate fura de a fi, dar ne amestec? mintea cu impurit??i care ne rup? pe noi de Absolut, de fundamental. S?rb?torim Pa?tele, dar nu moartea ?i învierea lui Hristos. Ne d?m cu totul s?rb?torii, dar nu Lui. Îl crucific?m în fiecare an în s?rb?tori, ?i în noi zilnic. Uit?m îns?, c? învierea Lui înseamn? moartea eu-lui nostru, uit?m c? înseamn? devenirea noastr? din fiin?e cu libertate aruncat? în p?cat în fiin?e libere în Hristos, libere s? dea via??.

Continua pe vaxaly.blogspot.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s