Responsabilitatea în familia creștină


A fi un om responsabil înseamn? r?spunderea unui lucru, a unui fapt. Persoan? care este îns?rcinat? cu o func?ie de conducere, care are o sarcin? de r?spundere, c?reia i s-a încredin?at o responsabilitate.
Responsabilitate înseamn? obliga?ia de a efectua un lucru, de a r?spunde, de a da socoteal? de ceva, de a accepta ?i suporta consecin?ele; r?spundere.
In cele mai multe culturi ?i potrivit modelului biblic, b?rbatul este cel care trebuie s?–?i între?in? familia, s?-i asigure protec?ia, ad?postul, conducerea, s? se ocupe de educa?ia copiilor, s? asigure o disciplin? ferm?, dar nu dur? ?i s? prezinte persoana lui Dumnezeu în fa?a copiilor lui, pân? când ace?tia vor ajunge s?-?i transfere încrederea, afec?iunea ?i credin?a în Tat?l Ceresc, prin credin?a în Isus Hristos. Unui om care a avut un exemplu slab în tat?l s?u, îi va fi mai greu s? aib? încredere în Dumnezeu, decât altora. B?rba?ii din diferite culturi, fac de obicei munca de afar?, iar femeile cea din cas?. Dar în condi?iile de azi, adesea femeile trebuie s? lucreze în afara casei, ca s? contribuie la asigurarea celor necesare, de aceea b?rba?ii trebuie, la rândul lor, s? le ajute în responsabilit??ile ce ?in de cas?, pentru c? o femeie este ?i ea limitat? fizic ?i nu poate s? rezolve toate problemele singur?.

Continua pe blogul lui Iosif Iabloncic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s