Tăierea mieilor


Într-un cre?tinism autentic, m?celul mieilor de Pa?te nu ar avea logic?, nu ar avea sens. Istoria ne înva?? lucruri peste care uneori trecem u?or cu vederea: În cazul de fa??, m?celul mieilor. Pa?tele a fost instituit ca s?rb?toare în lumea antic? egiptean?, cu multe sute de ani înainte de na?terea ?i patimile lui Isus Hristos.  Prima jertfire ”na?ional?” a avut loc la ie?irea poporului evreu de sub robia egiptean?. Înaintea ie?irii din Egipt, Moise, a transmis poporului evreu, mesajul pe care l-a primit de la Dumnezeu, ?i anume:

…Domnul a zis lui Moise ?i lui Aaron în ?ara Egiptului: “Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lun?; ea va fi pentru voi cea dintâi lun? a anului. Vorbi?i întregii adun?ri a lui Israel, ?i spune?i-i: ,În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om s? ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare cas?.[…] S? fie un miel f?r? cusur, de parte b?rb?teasc?, de un an; ve?i putea s? lua?i un miel sau un ied. S?-l p?stra?i pân? în ziua a patrusprezecea a lunii acesteia; ?i toat? adunarea lui Israel s?-l junghie seara. S? ia din sângele lui, ?i s? ung? amândoi stâlpii u?ii ?i pragul de sus al caselor unde îl vor mânca. Carnea s-o m?nânce chiar în noaptea aceea, fript? la foc; ?i anume s-o m?nânce cu azimi ?i cu verde?uri amare. […] Când îl ve?i mânca, s? ave?i mijlocul încins, înc?l??mintele în picioare, ?i toiagul în mân?; ?i s?-l mânca?i în grab?; c?ci sunt Pa?tele Domnului…” (Exod 12:1-11)

Practic, în noaptea în care a zecea pedeaps? a lui Dumnezeu urma s? se desf??oare în Egipt, sîngele mielului pe u?iorii u?ilor era semnul care deosebea casele evreilor de cele ale egiptenilor. Deosebirea dintre via?? ?i moarte. Mai tîrziu, în momentul în care poporul evreu a primit cele dou? table cu Legile, pe muntele Sinai, Pa?tele a fost instituit ca s?rb?toare, iar mielul era animalul care trebuia jertfit pentru iertarea p?catelor:

”…Iat? s?rb?torile Domnului, cu adun?ri sfinte, pe care le ve?i vesti la vremurile lor hot?râte. În luna întâia, în a patrusprezecea zi a lunii, între cele dou? seri, vor fi Pa?tele Domnului. ?i în a cinsprezecea zi a lunii acesteia, va fi s?rb?toarea azimilor în cinstea Domnului;[…] ?apte zile s? aduce?i Domnului jertfe mistuite de foc. În ziua a ?aptea s? fie o adunare sfânt?: atunci s? nu face?i nici o lucrare de slug?. Domnul a vorbit lui Moise, ?i a zis: “Vorbe?te copiilor lui Israel, ?i spune-le: ,Când ve?i intra în ?ara pe care v-o dau, ?i când ve?i secera sem?n?turile, s? aduce?i preotului un snop, ca pârg? a seceri?ului vostru. […]. În ziua când ve?i leg?na snopul, s? aduce?i, ca ardere de tot Domnului, un miel de un an f?r? cusur; s? ad?uga?i la el dou? zecimi de ef? din floarea f?inii, fr?mântat? cu untdelemn, ca dar de mâncare mistuit de foc, de un miros pl?cut Domnului[…]. Aceasta este o lege ve?nic? pentru urma?ii vo?tri, în toate locurile în care ve?i locui…”

Jertfirea unui miel este o lege dat? în antichitate poporului evreu. Este un ritual al legii mozaice, care oricît de mult ne-ar însp?imânta pe noi acum, gîndindu-ne la mul?imi de oameni stînd la poarta unui templu a?teptîndu-?i rîndul s? intre în curte unde s? ucid? un animal ?i oricît de grobian? ar fi imaginea preo?ilor stînd cu un cu?it în mîn?, sfîrtecând gîturi de miel zi lumin?, era un ritual specific acelor vremuri. Ritualurile religioase antice se definesc prin jertfe. De exemplu, popoarele vecine evreilor erau popoare care f?ceau jertfe umane, evreii fiind singurii care nu acceptau jertfele umane.

Continua pe inethos.ro

2 thoughts on “Tăierea mieilor

  1. Adevarat. Si trist ce se intampla in lumea.

    Cum ne spune Biblia:”Cristos este Mielul nostru de Paste.”

    Sarbatori binecuvantate alaturi de Yeshua Mesia, bisericata.com! 🙂

  2. Am cautat sa cumpar un miel, am mers mai intai la marketurile astea si m-am uitat in galantarele lor insa toti miei nu m-au satisfacut mai ales ca erau cam scumpi asa ca mi-am propus sa ma duc la piata centrala crezand ca acolo voi gasi mielul mult dorit. A juns acolo foarte multi oameni care-si expuneau mieii aceea acolo miei de diferite marimi si la diferite preturi.
    Ce mai toti mieii pareau interesanti insa mi-am dat seama si aici ca nunumai ca sunt scumpi dar si cu cate un cusur, asa ca am hotarat anul acesta FARA MIEL. Am cautat sa cumpar un miel, am mers mai intai la marketurile astea si m-am uitat in galantarele lor insa toti miei nu m-au satisfacut mai ales ca erau cam scumpi asa ca mi-am propus sa ma duc la piata centrala crezand ca acolo voi gasi mielul mult dorit. A juns acolo foarte multi oameni care-si expuneau mieii aceea acolo miei de diferite marimi si la diferite preturi. Ce mai toti mieii pareau interesanti insa mi-am dat seama si aici ca nunumai ca sunt scumpi dar si cu cate un cusur, asa ca am hotarat anul acesta FARA MIEL. Dar deodata un glas in constiinta mea imi spune: Cum adica paste fara ” Miel” nu a fost nu este si nu va fi. Mai ca ” Mielul” a fost deja jertift Cineva a facut lucrul acesta a luat un ” MIEL FARA CUSUR” si L-a jertfit pentru ca eu sa nu fac nici un paste fara sa ma gandesc la Acest Miel Jertfit pentru ca eu să ma pot bucura de Cel ce a dat acest MIEL FARA CUSUR, Isaia 53:7,8 Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie, şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare şi judecată; dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului Sau. Deaceea ma intreb de ce sa platesc pentru ceva care deja ne-a fost dat, pentru ceva care ne-a fost daruit cu atata dragoste ” MIELEUL PASCAL” Iesus Christos ”Mieleul lui Dumenzeu” Cel care a venit sa ” ridice pacatele” care a venit sa ne dea o noua sansa in a ne impaca cu Dumnezeu caci:Isaia 53:5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui Suntem tămăduiţi. O ce Har O ce Har! Asa ca am plecat acasa plin de bucurie stiind ca ”MIELUL PASCAL” a fost deja jertift pentru mine cel mai pacatos. Ooooo ce Har cata Dragoste Divina! Cine poate sa faca ce a facut Dumnezeu:Ioan 3:16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, ”Mielul Lui Dumnezeu” pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică. Deaceea pot spune cu incredre : Soli deo Gloria & Nihil Sine Deo!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s