Costul uceniciei – ‘Dietrich Bonhoeffer’


Prim?vara anului 2010, înainte de Sfânta S?rb?toare a Pa?telui, a adus cu sine, în spa?iul publicistic românesc, o apari?ie de excep?ie, care s-a l?sat a?teptat? timp de peste ?aptezeci de ani: „Costul uceniciei” scris? de Dietrich Bonhoeffer. Cartea a fost publicat? de c?tre Editura „Logos”din Cluj-Napoca, fiind tradus? din limba german?.

Mesajul c?r?ii, chiar dup? mul?i ani de la scrierea ei, este deosebit de actual ?i scoate în eviden?? seriozitatea (?i chiar radicalitatea) cu care cre?tinii ar trebui sa-?i tr?iasc? via?a de credin?? în calitate de ucenici ai Domnului Isus Hristos. Prin urmare, v? recomand?m cu drag „Costul uceniciei” ?i v? dorim lectur? pl?cut?!

Mai semnal?m ?i urm?toarul fapt: Pentru apari?ia acestei valoroase c?r?i în limba român?, un aport considerabil l-au adus doi dintre absolven?ii I.T.P.: Ligia Talo?, în calitate de traduc?tor, ?i Asist. drd. Emanuel Con?ac, ca editor.

Continua pe pasi.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s