Eu, tâlharul


Cred c? pu?in conteaz? ce credem noi despre noi în?ine ?i ce spunem noi despre rela?ia noastr? cu Dumnezeu cât timp Dumnezeu are o p?rere total diferit? de a noastr?.

Voi prezenta doar 3 idei privitor la recunoa?terea vinov??iei care este indispensabil? unei vie?i de credin?? autentice, ?i nici una din ele nu ar trebui s? lipseasc? din via?a cuiva care presupune despre propria persoan? c? este salvat?.

Matei 23:41 Pentru noi este drept, c?ci primim r?splata cuvenit? pentru f?r?|de|legile noastre; dar omul acesta n-a f?cut nici un r?u

1. Recunoa?terea vinov??ie presupune s? vezi ceva din gloria lui Hristos.

Vinov??ia se vede doar atunci când un strop din gloria lui Hristos picur? peste inima ta. Tâlharul se compar? cu Hristos ?i vede c? este un nelegiut, vede c? merit? pedeapsa – nu doar pedeapsa de pe p?mânt ci pe cea ve?nic?.

Cu cât mai profund? va fi în via?a noastr? cunoa?terea caracterului p?catului cu atât Îl vom c?uta mai mult pe Dumnezeu. Cu cât Îl vom cunoa?te mai mult pe Dumnezeu cu atât Îl vom iubi ?i pre?ui mai mult. Dumnezeu vrea s? ne desf?t?m în prezen?a Lui, în cunoa?terea Lui.

2. Recunoa?terea vinov??iei presupune con?tientizarea c? Dumnezeu a l?sat o lege – iar ceea ce tu ai f?cut este c? ai tr?it ca ?i cum nu ar fi l?sat una.

Dumnezeu ?i-a revelat prin Scripturi caracterul, voia ?i Legea Sa – a nu tr?i în conformitate cu ea înseamn? a-L face pe Dumnezeu mincinos sau a-L dispre?ui.

Sunt mul?i cre?tini care se folosesc de a?a-zisa „libertate cre?tin?” pentru a tr?i în carnalitate, cu un fel de via?? lumesc ?i diavolesc îns? Domnul Isus chiar acest lucru îl acuz? la cei care se vor prezenta în ziua judec??ii ?i le spune, spre stupoarea lor, dep?rta?i-v? de la Mine voi to?i care lucra?i f?r?delege (Matei 7:23)

3. Recunoa?terea vinov??iei presupune ?i con?tientizarea osândei ?i dreptei judec??i.

Când lucrarea lui Dumnezeu în via?a unui p?c?tos este autentic?, acesta izbucne?te în recunoa?terea verbal? a vinov??iei – o dodav? a zdrobirii inimii din cauza p?catelor comise ?i a necinstei aduse lui Dumnezeu.

Tâlharul are o teologie corect? – nu se vede mai presus nici pe sine dar nici pe altul în ce prive?te p?catul – el ?tie c? tot p?catul este împotriva lui Dumnezeu ?i c? osânda pentru el este moartea.

Noi obi?nuim s? grad?m p?catele îns? când Dumnezeu creaz? team? de El în noi, ne aduce în starea în care vedem c? avem cu to?ii aceea?i osând? indiferent de forma pe care p?catele noastre o iau.

sursa, trezirespirituala.wordpress.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s