Carte: Istoria Calviţiei Mele


Am g?sit cartea Istoria calvi?iei mele ca o carte-c?l?torie. O carte pe care nu o pot în?elege complet din recomand?rile altora, oricît de mult m-a? str?dui. O carte pe care trebuie s? o citesc cu urechile închise. Mi-a pl?cut lirismul aparent al scrierii ?i povestea, u?oar? prin re?eta (wanna-be) literar? contemporan?. Pu?in? filozofie, pu?in sex (personajul, un tîn?r vienez, descoper? c? are un penis foarte mic), pu?in? dram? (mama personajului este femeie nebun? care s-a culcat cu to?i aman?ii din Viena datorit? faptului c? s-a c?s?torit cu un b?rbat rece ?i nepotrivit. Pentru a-?i scuza fa?? de sine handicapul fizic, tîn?rul începe c?utarea absolutului în via??, amor fou), pu?in? adrenalin? (î?i ucide mama în timpul unei excursii la munte, împingând-o în pr?pastie). Pu?in de aici, pu?in de acolo, romanul a ie?it. Curge repede, cartea fiind  potrivit? pentru lecturile suburbane (a se citi: lecturi de metrou).

Mai fascinant? decît cartea în sine este povestea autorului. Un autor olandez distins de dou? ori cu premiul pentru cel mai bun debut în spa?iul literar neerlandez, dup? ce al doilea s?u roman l-a publicat sub un pseudonim, stîrnind astfel curiozitatea lumii literare din ??rile de Jos. Zvonurile spun c? autorul, Arnon Grunberg, un autor care c?l?tore?te în diferite locuri ale lumii pentru a î?i g?si inspira?ia pentru romanele sale a ajuns ?i în România, unde a lucrat timp de ?ase luni ca maseur la B?ile Herculane. Dar astea sunt doar zvonuri literare:)

Scris de Gabi Macovei
http://www.inethos.ro/page/2/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s