Educatia si valorile


Pân? în zilele noastre ne-am educat copiii ?i tinerii în spiritul unor valori despre care afirmam cu t?rie c? sunt adevarate. Ba mai mult de atat, r?zle? oamenii înc? aveau prilejul s? moar? pentru astfel de valori. Unul î?i d?dea via?a pentru a salva un camarad de r?zboi, altul î?i risca via?a s?rind în ap? dup? un panicat gata s?-?i dea duhul. Ast?zi îns? lucrurile încep s? se schimbe: Dac? în trecut eram înv??a?i c? „trebuie s? fim altrui?ti” pentru c? acest lucru este adevarat (iar cei care ne înv??au credeau acest lucru), acum educa?ia este pe cale s? fac? un pas în fa??.

Odat? cu propagarea naturalismului, oamenii care au fost educa?i cât de cât în gândirea logic? î?i vor fi dat seama c? nu poate exista nimic care s? trebuiasc?. Ei, dac? nu au descoperit înc?, vor descoperi c? oricat de inteligen?i am fi, nu vom reu?i s? ob?inem ni?te concluzii imperative precum cea „trebuie s? fim altrui?ti” din premisele pe care le poate furniza naturalismul. Pentru c? naturalismul nu poate oferi decât premise la indicativ.

A?adar, dac? vom mai continua s? ne înv???m copiii ?i tinerii c? ceva „trebuie” cu adev?rat, atunci o putem face într-un singur fel, ?i anume min?indu-i în fa?? cu bun? ?tiin??. Ei vor ajunge poate s? cread? minciuna noastr?, îns? dac? le vom permite s? fie destul de de?tep?i ?i le vom oferi pe lâng? înv???turi precum „trebuie cutare lucru” ?i înv???turi precum „naturalismul este adev?rat”, atunci î?i vor da pe loc seama c? exist? o incompatibilitate logic? între cele dou? înv???turi. Iar noi nu ne permitem s? renun??m la naturalism – s? nu uit?m c? l-am propagat în numele ra?iunii ?i inteligen?ei. A?a c? ne vom sf?tui tinerii care-?i pun tot soiul de întreb?ri s? renun?e cu totul la acel „trebuie”. Îl vom anun?a c? de fapt nu trebuie nimic ?i c?, a?a cum a observat ?i el, o astfel de afirma?ie este fals? în cadrul celui mai ra?ional sistem de gândire (cel care-?i reg?se?te premisele în naturalism).

Apoi, dac? tân?rul nostru va ajunge s? studieze istoria recent? a Europei, va ajunge la evenimentul proeminent al nazismului. ?i desigur, dat fiind faptul c? nimic nu trebuie, nu va putea trage concluzia c? Hitler trebuia s? fac? într-un altfel decât a f?cut. Ceea ce va fi clar pentru tân?rul nostru cu o gândire ra?ional? va fi faptul c? Hitler ?i nazi?tii ?i-au urmat propriul sistem de gândire. Un alt lucru clar va fi acela c? oamenii care au judecat nazi?tii aveau un alt sistem de gândire (bazat tot pe „trebuie”). Îns? nici nazi?tii ?i nici judec?torii lor nu puteau avea mai mult? dreptate. Nazi?tii au fost educa?i într-un anumit mod, iar judecat?rii lor au fost educa?i în cu totul alt mod. Nu se poate spune c? cineva dintre ei a gre?it în vreun fel pentru c? (în naturalism) nu exist? si nici nu poate exista un fel în care lucrurile trebuie s? fie, ?i atunci tân?rul nostru nu are cum s?-?i dea seama c? lucrurile nu stau a?a cum ar trebui.

Continua pe blogul Big Bang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s