Beligan pentru Guinness Book


Cel mai longeviv actor porne?te în turneu! Radu Beligan este cel mai elocvent exemplu c? devotamentul pentru art? nu ?ine cont de vârst?.

La fix 91 de ani ?i 3 luni, abnega?ia maestrului de a s?di “aceea?i melancolie, aceea?i cump?tare pentru fiecare gest ?i pentru fiecare replic?” se va reflecta prin debutul unui nou turneu, pentru piesa “Egoistul”, în cele mai importante ora?e din ?ar?.

Dup? mai bine de 70 de ani în care a scris istoria teatrului românesc cu peni?a sa înmuiat? în dragoste ?i pasiune, performan?a unui turneu na?ional la o vârst? atât de înaintat? ar putea atrage aten?ia chiar ?i reprezentan?ilor Guiness Book.

Turneul va începe la Constan?a (15 martie, Sala Sindicatelor), urmând a evolua la Cluj-Napoca (12 aprilie, Teatrul Na?ional), Ia?i (26 aprilie, Casa de Cultur? a Studen?ilor) ?i Timi?oara (10 mai, Opera Na?ional?).
În cadrul acestui spectacol fabulos, românii vor putea s? îl urm?reasc? pe maestru nu numai în calitatea ce i-a adus notorietatea, cea de actor, ci ?i în calitatea de regizor.

Sub bagheta sa prinde via?? casa de sfâr?it de secol XX a unui celebru dramaturg, prin care se perind? to?i apropia?ii acestuia pentru a ob?ine mult râvnitele… autografe, pe cecuri de 20 de mii de franci. Cu replici de un firesc uluitor se construie?te o poveste comic?, pres?rat? cu mici panseuri care, pân? la final, contureaz? fidel destinul ?i filosofia de via?? a unui om care a tr?it, d?ruindu-se generos unei lumi prea pu?in dispus? s?-l în?eleag?.

Radu Beligan a fost dispus s? în?eleag? lumea în care s-a n?scut, a fost atent la cel mai mic detaliu al vie?ii, putând astfel s? descopere secretul longevit??ii: iubirea. Iubi?i-v? prietenii ?i du?manii, iubi?i tot ce e viu sau neviu, dar v? acompaniaz? trecerea prin lume, ?i o s? ajunge?i seduc?tori nonagenari. Iar dac? iubi?i, atunci v? iube?te ?i Dumnezeu, ajunge?i s? sim?i?i cum Creatorul a tot ?i a toate v? pune degetul pe frunte.

Continua pe jurnalul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s