Mărturia lui Gemaidin


Numele meu este Sali Gemaidin, am 24 ani ?i locuiesc în cartierul alibaba din Medgidia. Vreau s? v? povestesc felul în care Dumnezeu a lucrat în via?a mea. Aveam 14 ani când la noi în cartierul alibaba veneau misionari str?ini ?i predicau evanghelia. Am început s? merg acolo cu Sabri ?i îmi pl?cea tare mult cum se desf??urau programele cu tinerii. Dup? câ?iva ani, misionarii au plecat din Medgidia ?i Sabri a plecat la ?coal? în Oradea. Dintre acei misionari au r?mas aici o familie de tineri care s-au mutat în centrul ora?ului ?i au construit un loc unde oamenii veneau s? se închine lui Dumnezeu. Am plecat ?i acolo un timp ?i la fel îmi pl?cea tare mult. În tot acest timp ?ineam leg?tura cu v?rul meu din Oradea, Sali Sabri, ?i m? încuraja s? merg la biseric? ?i s? m? apropiu de Dumnezeu. Între timp am înv??at s? cânt la flaut. Am promis Domnului c? voi fi primul om care se va boteza în Biserica Turc? din cartierul alibaba atunci când acesta va exista. Acum m? rog Domnului s? avem un loc în cartierul alibaba ca s? putem s? vestim Evanghelia acolo ?i s? învit?m ?i al?i oameni la Dumnezeu. Cred c? Dumnezeu va lucra ?i în vie?ile altora a?a cum a lucrat ?i în via?a mea.

Acum, de c?nd s-a întors în Medgidia v?rul meu cu so?ia lui, avem grup de rug?ciune în cartierul alibaba ?i mul?umesc Domnului c? pot s? m? implic în lucrarea Lui cântând cu falutul. Am dorin?a arz?toare s? invit cât mai mul?i prieteni turci s?-l cunoasc? pe Isa/Isus. Mul?umim mult c? v? ruga?i pentru noi ?i pentru lucrarea de aici. Dumnezeu s? v? binecuvinteze.

Dac? vre?i s? v? ruga?i ?i pentru mine, v? dau câteva motive:

1. S? fiu mai aprope de Dumnezeu

2. S? înv?? s? cânt ?i la org?. S? primesc un flaut nou ?i mai performant.

3. S?-mi g?sesc un loc de munc?.

4. S? construim o adunare în locul care s-a cump?rat în Alibaba.

5. Pentru prietenii mei musulmanii.

?i o fat? poc?it? zic eu (s.s.) :)

Motivele sunt mai multe, dar Domnul le ?tie pe toate. Dumnezeu s? v? dea pacea ?i harul S?u.

Sursa, http://musulmanii.wordpress.com/

One thought on “Mărturia lui Gemaidin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s