Dragostea adevărată există!


O întrebare f?r? sens pentru c? fiecare fiin?? vrea asta. Vorbesc despre o dragoste sincer?, care nu caut? la folosul s?u, ci la folosul celuilalt. O dragoste în care î?i vezi iubitul sau iubita ca un reprezentant al absolutului. Dumnezeu a preg?tit a?a ceva înc? de la începutul lumii, dar prin felul nostru de a tr?i am pierdut acest frumos sentiment.

Am ajuns s? fim legali?ti, s? zîmbim ?i s? vorbim artificial, spunînd ceea ce îi place celuilalt s? aud?, dar f?r? s? avem vreun sentiment de sinceritate în aceasta. Tot mai mul?i tineri sunt dezam?gi?i de a?a numita „dragoste”, care se refer? doar la pl?cerile sexuale. Pu?ini care mai cred c? dragostea adev?rat? exist?, pentru ceilal?i nu este decît ceva ce ?ine de domeniul fantasticii.

De ce am pierdut acest minunat sentiment? De ce nu mai credem c? dragostea exist??

Pentru c? noi suntem fal?i. Pentru c? ne-am înv??at s? primim, nu s? oferim.

De ce nu ai fi tu persoana care ofer? o dragoste necondi?ionat?? De ce nu ai fi persoana care d? na?tere romantismului, ca s?-?i faci iubitul, iubita, logodnicul, logodnica, so?ul, so?ia, – cea mai fericit?.

Nu este greu, dac? hot?r??ti pentru tine s? iube?ti orice s-ar întîmpla.

Chiar dac? risc s? m? repet voi plasa „pasajul dragostei” din Biblie care v? poate ajut? s? iubi?i cu adev?rat.

Dragostea adev?rat? exist?!!!

1 Corinteni 13:4-8 Dragostea este îndelung r?bd?toare, este plin? de bun?tate: dragostea nu pizmuie?te; dragostea nu se laud?, nu se umfl? de mîndrie,  nu se poart? necuviincios, nu caut? folosul s?u, nu se mînie, nu se gînde?te la r?u,  nu se bucur? de neleguire, ci se bucur? de adev?r,  acopere totul, crede totul, n?d?jduie?te totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodat?”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s