Ziua Naţională de Rugăciune pentru România – 28 februarie


Potrivit Bibliei, este bine ca în fiecare zi s? ne rug?m pentru ?ara noastr? dar, de asemenea, este valoric s? existe o zi special? în care credincio?ii, “în duh ?i adev?r”, s? aib? aceea?i rug? de mul?umire ?i mijlocire!

Duminica 28 februarie 2010 se celebreaz? Ziua Na?ional? de Rug?ciune pentru România.
Este al ?aselea an consecutiv când credincio?ii se unesc, fiecare în bisericile locale, cu un scop unic – apropierea de Dumnezeu în rug?ciune pentru binecuvantarea poporului roman, indiferent unde se afl?!

Tema :

”Ferice de poporul al c?rui Dumnezeu este Domnul! Ferice de poporul pe care ?i-l alege El de mostenire!” – Psalmul 33.12

Motive de rug?ciune :

? România s? devin? o ?ar? cre?tin?, nu doar s? se declare
? România s? Il recunoasc? pe Isus Hristos ca Domn ?i Mântuitor personal
? Pre?edintele ??rii – s? fie ?i un om al lui Dumnezeu
? Guvernul – s? fie o institu?ie care s? se bazeze pe Biblie în luare deciziilor
? În Parlament, Adev?rul ?i Dreptatea s? se disting? zilnic
? Prefecturile ??rii s? orânduiasc? lucrurile conform Bibliei
? Prim?riile s? fie locuri în care Dumnzeu s? nu fie f?cut de ru?ine
? Pastorii, preo?ii, prezbiterii ?i al?i slujitori s? fie oameni c?l?uzi?i de Dumnezeu
? Bisericile s? traiasc? în Adev?rul Bibliei
? S? ne marturisim pacatele personale
? S? marturisim p?catele na?iunii ?i s? cerem Vindecare
? România s? aib? o pres? curat?
? Înv???mântul s? fie la înal?imea cuvenit?
? Economia ??rii s? fie în cre?tere, bazat? si pe morala cre?tin?
? Copiii României înseamn? na?iunea de mâine. ?i ei au nevoie de Binecuvântarea lui Dumnzeu

Imagina?i-v? o Românie aparte în care în cel pu?in 1000 de biserici, de diminea?? ?i la l?sarea serii, credincio?ii înal?? cu putere rug?ciunea : Doamne, binecuvinteaz? România ! Anul acesta ne-am rugat si ne vom mai ruga în mod special pentru situa?ia economic? ?i spiritual? a României.

Organizatori si parteneri :
? Bisericata.com

? Bisericile Evanghelice din Romania
? Centrul Art? pentru Via??
? Farul Cre?tin
? Credo TV
? Radio Vocea Evangheliei
? Radiofiladelfia.ro
? Resursecrestine.ro
? Tanarcrestin.ro
? Stiricrestine.ro
? Al?i parteneri media din str?inatate

Bisericata.com – impreuna ne rugam pentru Romania

3 thoughts on “Ziua Naţională de Rugăciune pentru România – 28 februarie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s