Oamenii, avocatii animalelor


Este un fapt îmbucur?tor c? ne preocup? comportamentul corect, fie ?i în ce prive?te raportarea noastr? la ni?te fiin?e precum animalele. Dup? câte se pare, o destul de mare parte din Elve?ia este suficient de preocupat? încât s? fac? posibil? organizarea unui referendum – ei vor s? hot?rasc? dac? animelele domestice au ori n-au dreptul la un avocat. Psihologic, referendumul are oarecare ?anse de reu?it?, mai ales dac? ne gândim c? oamenii care nu dau doi bani pe toat? harababura reprezent?rii animalelor în instan?? (?i care, dac? s-ar prezenta la referendum ar vota “nu”) nu se vor prezenta defel la votare. În cazul celor angaja?i sentimental îns?, iar în campanie se va pune f?r? îndoial? accent pe “sentimente”, prezen?a la vot va fi f?r? îndoial? superioar?. Dar nu despre rezultatul referendumului a? vrea eu s? vorbesc, ci despre oameni ?i animale.

Exist? f?r? îndoial?, atât în Elve?ia cât ?i în lume, o partid? care iube?te animalele. Nu de mult timp, am întâmpinat proteste serioase dup? ce pre?edintele Obama a omorât o musc?. În urm? cu dou? s?pt?mâni, la Viena au avut loc proteste împotriva unui experiment la care lua parte ?i Universitatea de Medicin? din Innsbruck, Austria. Experimentul consta în testarea reac?iei organismelor a 29 de porci în timpul unei avalan?e – de la producerea ei ?i pân? când porcii ar fi decedat. Faptul c? s-a explicat atât beneficiul unui astfel de experiment (care ar consta în stabilirea unor protocoale în salvarea oamenilor surprin?i la rândul lor în avalan?e) cât ?i c? porcii vor fi anestezia?i nu a ajutat la nimic. Protestele au continuat. Nu a? vrea s? acuz pe nimeni de o iubire exagerat? ?i nes?n?toas? fa?? de animale, a? putea îns? spune despre mul?i c? au o iubire inhibat? ?i nes?n?toas? fa?? de oameni. Ceea ce mi se pare îns? ciudat este faptul c? n-am auzit înc? niciun activist pentru drepturile animalelor care s? pledeze pentru dreptul antilopei de a nu fi sfâ?iat? de leu. Ei pledeaz? doar pentru dreptul antilopei de a nu fi sfâ?iat? de om ?i împotriva experimentelor pe porci ?i maimu?e. Acum, dac? nu pledeaz? pentru dreptul antilopei de a nu fi sfâ?iat? de leu, dar pledeaz? pentru dreptul antilopei de a nu fi sfâ?iat? de om, respectiv pentru dreptul porcului de a nu parcticipa la experimente benefice omenirii, atunci se pare c? pledoaria lor nu este neap?rat pentru drepturile antilopei, ci împotriva ob?inerii vreunui beneficiu de c?tre oameni.

Continua pe blogul Big Bang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s