O supravieţuitoare a lagărului Auschwitz: "Femei în zdrenţe, rase pe cap şi desculţe implorau o bucată de pâine


Dup? ce contempl? statuia, maiorul se îndrept? spre mas? s?-?i bea vinul din pahar. Dar în loc s?-l bea, îl ridic? ?i, ciocnindu-?i c?lcâiele închin?: “Heil Hitler!” pe un ton ce ar putea fi, în acela?i timp ?i sincer ?i sarcastic, ?i cu toat? puterea, izbi paharul de statuia lui Iisus.

Anul 1944, Cluj, capitala Transilvaniei, pe atunci anexat? Ungariei*. Gestapoul dirija totul. Trecuser? aproape cinci ani de când Hitler invadase Polonia. Dou? treimi din Europa se aflau în ghearele celui de-al Treilea Reich.

Olga Lengyel, so?ia unui chirurg evreu din Cluj, î?i începe relatarea despre atrocit??ile la care a fost supus? împreun? cu familia sa, dup? ce a fost luat? pe sus ?i aruncat? într-un lag?r de exterminare de c?tre sistemul nazist.

Apreciam Germania ca o na?iune care a dat lumii o mare cultur?. Dac? toate faptele acelea istorisite erau adev?rate, atunci, cu siguran??, numai o mân? de demen?i le-au putut s?vâr?i; era imposibil ca ele s? se datoreze unei politici na?ionale ?i s? fac? parte dintr-un plan de domina?ie ?i de suprema?ie mondial?! Cât de mult ne în?elam!

În zilele acelea ziarele nu vorbeau despre altceva decât despre victoriile “glorioasei armate germane“, despre ordinele date civililor de c?tre autorit??ile naziste ?i despre ceea ce se permitea ori se interzicea. Radiourile care puteau recep?iona posturi str?ine erau confiscate; aceia la care li se g?sea un astfel de radiou erau aresta?i ?i deporta?i. Astfel informa?iile erau limitate la ?tirile care le aduceau vizitatorii. În general, aceste ?tiri începeau prin: Mi-a spus X, iar lui i-a spus Y…

Continua pe adevarul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s