Traducerea Fidela – Fidelă? o hiperbolă! sau Cum se traduce “common sense” în limba română?


Nu este prima oar? cînd am ezit?ri asupra felului în care s-ar putea traduce în limba român? “common sense”…. E clar c? nu se poate traduce “sim?ul comun”, pentru c? Dumnezeu a f?cut discrimin?ri în momentul în care a împ?r?it sim?ul comun în lume. Deci nu este deloc comun. De aceea poate c? este mai bine s? îi spunem doar “bun sim?”. Problema este mai subtil? atunci cînd se vorbe?te de sim?ul limbii.

Nu este nici a doua oar? cînd am întîlnit o atitudine de dispre? fa?? de cele ale autohtonilor ?i o anumit? atitudine colonialist? din partea celor veni?i de cî?iva ani în România drept misionari. Oh, da, cunosc prieteni extraordinari care au ajutat România prin felul în care au vie?uit ?i predicat ?i au meritat din plin numele de misionari. Cinste lor! Dar nu to?i. Unii se apuc? s? fac? lucruri inutile, dac? nu aduc deservicii majore culturii în care au aterizat.

Stau înc? ?i studiez problema. Sper c? nu este vorba de o asemenea atitudine aici, dar de lisps? de sim? comun al limbii române cu siguran?? c? este.

Tocmai mi-a ajuns “la urechi” c? în române?te a r?s?rit dintr-o dat? ?i f?r? preveste o nou? traducere INTEGRAL? a textului biblic în limba român?. Am fost foarte suprins c? dintr-o dat? au ap?rut în România speciali?ti în greac?, ebraic?, aramaic? ?i au tradus, f?r? s? spun? nimic nim?nui întregul text într-un timp record. Da, Clujul este o cetate a culturii demn? de tot respectul, dar nu str?luce?te la capitolul limbi clasice. Dup? ?tiin?a mea, nu avem mul?i credincio?i bapti?ti care s? fie interesa?i de limbile vechi.

Am fost mai înc?rcat de suspiciuni cînd am v?zut c? un domn, Brian Nibbe de?ine copyright-ul pentru aceast? traducere. Acest fapt înseamn? c? a fost coordonatorul, editorul, produc?torul, finan?atorul acestei traduceri? Ca ?i în cazul NeTeRe-ului, nu ni se spun prea multe despre colectivul de speciali?ti.

De ce am fost suspicios? Pentru c? bilingvismul perfect este un mit. Ca s? traduci un text dintr-o limb? surs? într-o limb? ?int?, trebuie s? ai o foarte bun? cunoa?tere a limbii ?int?. Aici nu este cazul. Sînt sigur c? domnul respectiv, în conformitate cu ale sale calific?ri, ?tie bine limba-i proprie. M? îndoiesc de faptul c? are cuno?tin?? atît de rafinat? asupra limbii române încît s? î?i permit? luxul unui asemenea exerci?iu. Arii semantice, regionalisme, arhaisme, cuvinte cu multiple sensuri, false friends… Cum s-o fi descurcat cu acestea? Cu ajutorul românilor din biserica pe care o p?store?te?

Am c?utat cîteva texte în noua traducere Fidel? ?i m-am convins repede c? titlul con?ine o hiperbol?, ca s? m? exprim eufemistic. M? refer la Fidel?. Nu am timp acum s? dau toate exemplele g?site, aflîndu-m? în fa?a unei duminici grele ?i a unei s?pt?mîni de c?l?torii, dar cred c? v? descurca?i ?i singuri.

Continua pe blogul lui Marius Cruceru

One thought on “Traducerea Fidela – Fidelă? o hiperbolă! sau Cum se traduce “common sense” în limba română?

  1. Ai dreptate, si eu studiat un pic noua traducere de care vorbesti si am aceeasi parere. Cred ca trad Cornilescu si cea NIV (in engleza) sunt destul de potrivite.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s