De ce ne plac totuşi fundamentaliştii?


Un prim r?spuns ar fi c? ne plac de plicitseal?. A noastr?, nu a lor. Suntem blaza?i, tr?im larvar, avem vie?i banale, pe când ei sunt vii, lupt? pentru ni?te idealuri (înc? mai au idealuri!?). Au „vân?” ?i nu se las? intimida?i. Se r??oiesc la orice form? de autoritate oficial(izat)?, sunt subversivi. Au un aer mai cool decât conformi?tii care merg diminea?a la serviciu ?i vin dup?-masa istovi?i ?i numai buni de trântit în fotoliul complementar televizorului.

În esen??, cauzele pentru care lupt? respectivii ne sunt cu atât mai indiferente cu cât sunt mai îndep?rtate de noi. Fiindc? am înv??at s? nu ne intereseze. Nu ne prive?te, fiecare cu crezul lui, cu oala lui, cu bombele lui, cu afuriseniile lui.

Un alt r?spuns ar fi c? ne plac deoarece ne reprezint?. Nu to?i pe fiecare dintre noi, ci selectiv. În esen??, nu prea exist? om care s? nu aib? vreo frustare, vreo nemul?umire. M?car o bab? de la parter care ne calc? pe nervi, dac? nu altceva. Un administrator hirsut ?i hr?p?re?.A?a c? fiecare am avea o poli?? de pl?tit, cât de mic? acolo… Exist? undeva pe lumea asta o ideologie, o categorie de oameni care ne zbârle?te coama pe spate ?i f?r? de care am tr?i – ni se pare – mai satisf?cu?i, mai relaxa?i. Poate c? ne zgând?re homosexualii, poate c? ne enerveaz? ecologi?tii, ateii, circarii, ?oferii de taxi, secretarele, precupe?ele, func?ionarii publici, politicienii ?i câte ?i mai câte.Suntem într-o rela?ie tensionat?, agresiv? chiar, cu semenul nostru. Privind cu sinceritate în suflet, pu?ini sunt cei care nu au un adversar pe care s?-l vrea neutralizat, un individ care stârne?te team? ?i l-ar vrea cumva îngr?dit s? nu ajung? prin preajm?, un oponent agasant pe care l-ar reduce la t?cere.

Fundamentali?tii deschid un front ideologic, polemic sau chiar militar împotriva tuturor acestor soiuri de adversari ?i tran?eaz? deschis problemele. Au solu?ii drastice, categorice. Se iau la har?? cu oricine nu le cânt? în strun? sau le tulbur? universul închis. Dac? se cere, ei devin violen?i în limbaj sau brutali în comportament. N-au re?ineri, fiindc? au justific?ri precise cu care se acoper? moralmente.

Continua aici

Scris de Teofil Stanciu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s