Cosul cu vipere I – Moralitate fara Dumnezeu


În primul rând, vreau s? specific c? expresia „co?ul cu vipere” nu este crea?ia mea. O consider îns? potrivit? pentru seria pe care încep s? o intitulez astfel, pentru c? în co? nu va intra autorul (oricine ar fi el), ci argumentele nefericite avansate de acesta. Desigur, odat? ce argumentul va ajunge în co?, autorul acestuia va putea s? încerce s?-l scape de vipere. Va putea face asta doar printr-o argumenta?ie solid? care la sfâr?it scoate argumentul din co? „basma curat?”. Iar scoaterea din co? const? printr-un update (la articol) din partea mea prin care îmi cer iertare în mod public pentru includerea unui argument bun în categoria argumentelor proaste.

Specifica?ii suplimentare:

a) Dac? exist? prezentat un citat care con?ine un argument, o acuza?ie ori pur ?i simplu o afirma?ie ?i care este sus?inut/? ?i de autorul care a postat citatul, acest lucru nu îl absolve?te de aderarea la respectivul argument, acuza?ie ori afirma?ie ?i nici de încurajarea de a-?i justifica ra?ional pozi?ia.

b) Scoatearea din co? poate fi f?cut? ?i de altcineva în afar? de autor. Oricine dovede?te argumentul ca fiind viabil va scoate argumentul respectiv din co?.

c) Ini?iativa aceasta are mai multe elemente motiva?ionale: (1) Cre?terea nivelului argumentativ al celor care se pretind a fi oameni care gândesc, (2) Demonastrarea faptului c? multe dintre criticile aduse teismului în general ?i cre?tinismului în particular sunt nefondate ?i f?r? sus?inere ra?ional?, (3) Promovarea interac?iunii între grupurile care au convingeri diferite ?i încercarea de a crea un dialog amiabil.

Acestea fiind spuse, s? trecem la primul argument care intr? în „Co?ul cu vipere”.

Continua pe blogul Big Bang

One thought on “Cosul cu vipere I – Moralitate fara Dumnezeu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s