Interviu cu Otniel Bunaciu, preşedintele Cultului Baptist


Bucurându-se împreun? cu tinerii… accesibil pentru oricine… aproape de fiecare suflet care dorea s? spun? ceva… sociabil, prietenos, plin de via?? ?i dornic de a sluji pe “câmpul de b?t?lie”… a?a l-am întâlnit pe Otniel Bunaciu, prof. univ. dr. la Facultatea de Teologie Baptist? din Universitatea din Bucure?ti, la Institutul Teologic Baptist, ?i actual Pre?edinte al Uniunii Baptiste din România. Timp de câteva minute am stat cu el de vorb? aducând în actualitate

Problemele, nevoile ?i atu-urile TÂN?RULUi CRE?TIN ÎN GENERA?IA MODERN?

Nicoleta Pascu: Din punctul dumneavoastr? de vedere, care crede?i c? sunt problemele cu care se confrunt? tân?rul cre?tin în aceast? genera?ie modern??

Otniel Bunaciu: Eu cred c? tinerii cre?tini în genera?ia modern? se lovesc de probleme mai complexe în ce prive?te adaptarea lor la o cultur? destul de ostil?, având în vedere c? este o cultur? puternic secularizat? ?i foarte materialist?. Totodat?, problema identit??ii este deosebit de important? deoarece exist? o presiune puternic? de grup, care îndeamn? tinerii la o acceptare a identit??ii comune. De fapt presiunea aceasta dezv?luie un aspect interesant deoarece vedetele caut? identit??i specifice lor, îns? presiunea de grup descurajeaz? individul de la formarea unei asemenea identit??i. Pentru tinerii cre?tini ar trebui s? fie o mare onoare s? î?i afirme identitatea cre?tin? chiar ?i pentru c? este o identitate “diferit?”. Din p?cate de prea multe ori ei cedeaz? în fa?a presiunilor de grup… Eu cred c? tân?rul cre?tin se poate remarca, “altfel”, cu condi?ia s? se fac? lucrul acesta într-un mod decent ?i frumos, rezonabil… comunicând cu colegii ?i prietenii.O alt? problem? pentru tineri este invazia promiscuit??ii în diferite aspecte ale vie?ii… în massmedia, în publica?ii ?i în via?a moral?. Este greu pentru un tân?r s? r?mân? integru în zilele noastre… dar nu imposibil!

Nicoleta Pascu: Ca ?i în genera?iile trecute, exist? nevoi ale tinerilor ?i în genera?ia aceasta modern?. Care sunt nevoile pe care le vede?i dumneavoastr? ?i cum crede?i c? aceste nevoi pot fi împlinite, rezolvate?

Otniel Bunaciu: Depinde despre ce nevoi este vorba. Sunt profesor ?i îmi dau seama c? de multe ori tinerii au nevoia de a avea “un viitor”. Aceast? nevoie se poate rezolva prin ?coal?, prin educa?ie.Întrebarea este acum în ce m?sur? bisericile sunt receptive fa?? de nevoile tinerilor ?i în ce m?sur? bisericile ofer? un cadru pentru ca tinerii s? se simt? confortabil, asculta?i ?i sprijini?i, pentru c? de multe ori exist? o diferen?? între genera?ii care este de obicei defavorabil? tinerilor, ei fiind adesea percepu?i ca cei care aduc schimbarea, care aduc noul… Personal nu cred c? acest lucru este periculos deoarece nu cred c? tinerii au o inten?ie ostil? sau negativ?, de aceea ei trebuie în?ele?i ?i mai important, trebuie ajuta?i prin crearea acestui cadru… eu cred c? sunt multe exemple bune printre tineri… trebuie deci s? ne concentr?m pe exemplele bune, de bune practici din bisericile noastre…

Nicoleta Pascu: Pute?i s? ne spune?i care sunt câteva atu-uri pe care crede?i c? le au tinerii cre?tini ast?zi, în raport cu ceilal?i tineri?

Cite?te mai mult: http://www.flacarainchinarii.ro/?p=2848#ixzz0d2wVFchJ

Interviu realizat de Nicoleta Pascu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s