O schimbare posibila doar cu Dumnezeu


Vorbeam despre o schimbare care o observ în cei care ma înconjoar?, de care sunt tot mai con?tient, ?i îmi dau seama c? ace?ti oameni au reusit s? realizeze ceea ce ?i eu am început. Au reu?it s? î?i descopere adev?ratele valori, motiva?iile corecte, au reu?it s? î?i schimbe paradigmele iar acum încep s? se focalizeze în direc?ia corect?. Asta e ceea ce ?i eu am început. Acum având în fa?a mea ata?ia oameni care au reu?it lucrul acesta, îmi dau seama c? Dumnezeu defapt dore?te s? m? încurajeze ?i îmi zice c? este posibil ca s? fii schimbat în toate domeniile, chiar ?i în cele mai profunde.

Biblia. În Biblie putem observa foarte mul?i oameni care s-au schimbat datarit? interven?iei lui Dumnezeu în via?a lor, c?rora El le-a ar?tat valorile corecte ?i ceea ce are cu adev?rat valoare, ceea ce merit? s? î?i capteze toata aten?ia, oameni care având aceste noi descoperiri ?i-au schimbat paradigmele. Pentru mine de multe ori ace?tia sunt oameni din domeniul trecutului ?i nu mai sunt motivat de exemplul lor. Dumnezeu în marea Lui bun?tate a rezolvat aceast? problem?. “Istoria nu s-a terminat cu ultimul verset din Biblie care vorbeste despre ace?ti oameni. Ea continu? ?i ast?zi, iar tu ?i eu suntem presonajele principale. Da, noi scriem noi file în aceast? istorie pe care Dumnezeu o cânt?re?te cu aten?ie. Prin bunatatea Lui, am al?turi de mine oameni care se schimb? ?i care prin via?a lor îmi zic c? este posibil s? m? schimb la 180 de grade.

Vreau s? aduc totu?i un exemplu din Biblie. Doi din ucenicii lui Isus: fii Tunetului, Iacov ?i Ioan. A fost o zi în care Isus a cautat un loc de gazduite într-un sat ?i nu a fost primit. Atunci ace?ti doi ucenici, plini de ur? îl întreb? dac? nu cumva dore?te ca s? cheme foc din cer ca s? nimiceasc? acel sat. Doi ucenici cu inima plin? de ur?, doi oameni despre care a? crede c? nu exist? vreo ?ans? de schimbare. Dar privind în Evanghelia lui Ioan vedem cum dintr-un fiu al tunetului Isus face un apostol al iubirii, dintr-un om plin de ur? face unul plin de dragoste. O adevarat? schimbare, una vizibil? de tot, o schimbare la 180 de grade. Vestea bun? este c? Isus este cel care lucreaz? schimbare ?i în via?a mea, ?i în via?a ta iar dac? El este acela care conduce toat? aceast? schimbare din mine sunt convins c? o va duce la bun sfar?it. Eu trebuie doar s? m? las lucrat de El. Isus este acela care îmi descoper? adev?ratele valori, adev?rata motiva?ie ?i tot EL îmi arat? care sunt adev?ratele paradigme prin care trebuie s? privesc via?a.

Acum dar, la final, v?zând c? Domnul Isus este cel care lucreaz? schimbare în mine, v?zând c? are un portofoliu atât de mare cu oameni pe care i-a schimbat, c?rora le-a dat valoare, c?rora le-a descoperi adev?ratul sens al vie?ii, nu pot face altceva decât s? m? las lucrat de mâna Lui.

Vor veni îns? al?ii care vor zice c? eu niciodat? nu voi putea s? m? schimb, c? ei m? cunosc, c? îmi cunosc felul de vietuire ?i pentru mine nu exist? ?anse de schimbare. Acum ?tiind c? nu eu lucrez schimbare în mine, ci El este acela care lucreaz? la via?a mea, ?i care îmi d? puterea s? m? schimb, nu mai plec urechea la ceea ce zic ceilal?i despre mine, nu m? mai las influen?at de ei în r?u. Ascult ce îmi spun ei, analizez, aduc înaintea lui Dumnezeu toate cuvintele care mi le-au rostit ?i m? rog ca dac? este adev?r în cuvintele lor, El s? m? schimbe în a?a fel încât s? îi fiu Lui pl?cut.

Ce pot zice altceva, chiar dac? de multe ori sunt descurajat c? parc? prea pu?in am realizat pân? acum, decât ceea ce a zis ?i apostolul Pavel: „Dac? Dumnezeu e pentru noi, cine va fi împotriva noastr??”. Plec cu acest gând pe campul de lupta în anul în care intram ?i voi inainta.., voi da tot ce am mai bun în mine, ?i nu renun?.

A?a s? ne ajute Dumnezeu.
Eduard Louis

3 thoughts on “O schimbare posibila doar cu Dumnezeu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s