Câţi nevinovaţi or zăcea în puşcăriile româneşti?


Un b?rbat a fost condamnat în lips? pentru o infrac?iune pe care nu a s?vâr?it-o. A fost victima înscen?rii unui bandit, ajutat de incompeten?a ?i de nep?sarea sistemului judiciar românesc. Küsmödi Lajos, tat? a trei copii, salvamar interna?ional ?i profesor de înot, s-a întors în ?ar? s?-?i execute pedeapsa. Nu a contenit s? sus?in? c? e victima unei erori judiciare. Între timp, presupusa lui victim? a murit, din cauze naturale. Ap?sat? de con?tiin??, v?duva s-a prezentat în instan?? ?i a m?rturisit adev?rul. Lajos Küsmödi aproape ?i-a isp??it pedeapsa. Pentru el, adev?rul vine prea târziu. În închisoare, a publicat o carte: “Acordarea primului ajutor în sistemul penitenciar românesc”, lucrare ?tiin?ific? bine primit? de speciali?ti.

Un salvamar interna?ional a ajuns în închisoare pe nedrept. Küsmödi Lajos, de 31 de ani, cere statului român s? fie pus în libertate. Acesta sus?ine c? el este singurul arestat pentru un fapt ce a fost comis de 11 persoane, ?i asta în ciuda faptului c? are dovezi cu care a demonstrat c? nu a fost p?rta? la acel delict, ba înc? nici nu a fost în ora? în vremea comiterii infrac?iunii. Mai mult, so?ia victimei recunoa?te acum, în fa?a instan?ei, c? a depus m?rturie mincinoas?.

În astfel de situa?ii, majoritatea oamenilor cedeaz?. Ajung s?-?i plâng? de mil? ?i s? înceap? s? se complac? în situa?ia dat?. Ei bine, Küsmödi a încercat, ?i chiar a reu?it, s? fie altfel. A luptat tot timpul s?-?i demonstreze nevinov??ia. A fost înfrânt, lupta cu sistemul era una total inegal?. A r?mas în continuare condamnat pentru o fapt? pe care ?i acum, aproape de isp??irea pedepsei, neag? c? ar fi comis-o. Îns? în tot acest timp de deten?ie a încercat s? vin? în ajutorul “colegilor” din penitenciare. Beneficiind de o vast? experien?? în acordarea primului ajutor, Küsmödi a elaborat o lucrare, cu caracter ?tiin?ific, privind acordarea primului ajutor în sistemul penitenciar românesc.

Continua pe Jurnalul National

One thought on “Câţi nevinovaţi or zăcea în puşcăriile româneşti?

  1. Ce as putea spune ? e o tragedie ! ca in multe alte situatii.
    Dar numai in justitie e problema ? probleme sant in toate institutiile statului ocolo unde ne conduc oameni fara rusine de oameni si fica de Dumnezeu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s