Îţi mulţumim pentru 2009


“Vedem cum ni se duc anii ca un sunet…” -constat? omul lui Dumnezeu, Moise în Psalmul 90.9. Hora?iu spunea: “Anii care trec ne r?pesc mereu câte ceva.”

Pe cineva sau câte ceva am pierdut ?i noi în anul care se scurge peste câteva ceasuri, dar a? vrea s? nu uit?m ?i ce-am câ?tigat, s? nu uit?m binefacerile Domnului (Ps.103.2) de care am avut parte. ?i unele ?i altele trebuie s? ne apropie mai mult de Dumnezeu. “C?ci întrist?rile noastre u?oare de o clip? lucreaz? pentru noi tot mai mult o greutate ve?nic? de slav?” 2Corinteni 4.17

Cred c? acum la cump?na dintre ani putem s? spunem ?i noi ce spunea psalnistul în Psalmul 100:

“Striga?i de bucurie C?tre Domnul, to?i locuitorii p?mântului! Sluji?i Domnului cu bucurie, veni?i cu veselie înaintea Lui. S? ?ti?i c? Domnul este Dumnezeul El ne-a f?cut, ai lui suntem: noi suntem poporul Lui ?i turma p??unei Lui Intra?i cu laude pe por?ile Lui, intra?i cu cânt?ri în cur?ile Lui! L?uda?i-L ?i binecuvânta?i-I Numele. C?ci Domnul este bun: bun?tatea Lui ?ine în veci, ?i credincio?ia Lui din neam în neam!”

Americanii au o zi de mul?umire care a fost decretat? prin decret preziden?ial de c?tre Abraham Lincoln în anul 1863 ca ultima zi de joi din luna noiembrie, zi in care poporul trebuie s? se întoarc? cu mul?umire c?tre Dumnezeu. Dar trebuie s? aven un decret preziden?ial ca s?-I mul?umim lui Dumnezeu? Tot ce suntem ?i tot ce avem se datoreaz? lui Dumnezeu, dac? am ajun în aceast? ultim? zi a anului 2009 este doar datorit? dragostei, milei, bun?t??ii lui Dumnezeu.

Acum la sfâr?itul lui 2009 cred c? este bine s? venim ?i s?-I mul?umim lui Dumnezeu pentru tot ce a însemnat anul 2009 pentru noi ?i pentru familiile noastre.

Sursa, http://ungandbun.wordpress.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s