N-ai dreptul să mori cât încă trăieşti


Am citit asear? o poezie ce mi-a pl?cut. Am r?mas cu unele versuri în minte pentru c? exprim? adev?rul crud, ce l-am tr?it de atâtea ori, dar totodat? versuri ce sunt str?b?tute de o urm? de sperant?, de la început pân? la sfâr?it, ca un fir ro?u. Speran?? ce într-un mod atât de subtil te canalizeaz? pu?in timp spre o direc?ie gre?it?, dar care în final te duce pe drumul cel bun. Hmm.. v? fac curio?i , sau poate nu. Sunt în poezie câteva versuri “împrumutate”, cunoscute de to?i – mai pu?in de mine pân? deun?ti. Nu ?tiu circumstan?ele am?nun?ite în care a fost scris? îns? scriu câteva din gândurile ce le-a ridicat în mintea mea acele versuri – pentru c? m-au f?cut s? gândesc.

În urm? cu câ?iva ani, în timpul unei c?l?torii în Rp. Moldova – dac? tot îmi place mie s? c?l?torec -, un prieten, matur spiritual dar ?i ca vârst?, mi-a zis: “nu te po?i bucura de via?a în biserica lui Hristos atât timp cât tr?ie?ti legat de trecut!” ?i a continuat: “tu înc? nu te-ai desprins de trecut. Trebuie s? faci acest lucru!”. Am recunoscut atunci: da, trebuie s? las trecutul!

?tiu un lucru: este greu s? te despar?i de trecut. Este greu mai ales dac? îl mai ?i îndr?ge?ti, sau dac? l-ai îndragit foarte mult. Este greu ca s? renun?i la el pe totdeauna, s? îl la?i deoparte . Este greu s? accep?i c? lucrurile s-au schimbat, c? trebuie s? se schimbe; c? timpul a trecut. Este greu ca s? te schimbi ?i s? mergi înainte; nu legat de trecut, ci ancorat în viitor.

Este greu dar, de când tot utilizez computerul, am constatat un lucru: aproapte pentru orice opera?ie la un PC este posibil? o scurt?tur?, un shortcut: pentru fi?iere, pentru comenzi, pentru orice aproape. M-am obi?nuit cu ele; ne-am obi?nuit cu ele. Ne-am obi?nuit s? le c?ut?m ?i în via?a de zi cu zi. În unele situa?ii mi-a fost greu ?i înc? îmi mai este greu s? m? rup de trecut, ?i am f?cut ceea ce ?tiam atât de bine: am c?utat o scurt?tur? ?i am folosit-o.

Am c?tuat ?i mi-am dorit multe scurt?turi. E interesant totu?i, pentru c? în via?? nu ai scurt?turi. M-am eschivat deseori în spatele diferitelor m??ti ce le purtam. M??ti frumoase dealtfel: din flori de narcise. Am combinat aceste flori de narcise în moduri c?t mai ingenioase ?i am g?sit combina?ia perfect?: i-am min?it în ochi c? nu m? doare, c? nu îmi pas?, c? nu are importan?? pentru mine, c? nu au dreptate, c? nu despre mine este vorba. ?i mi-am continuat jocul sperând c? într-o zi m? voi trezi la alt? “via??”.

Continua pe blogul lui Eduard Louis

3 thoughts on “N-ai dreptul să mori cât încă trăieşti

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s