Privind spre 17 decembrie 1989


revolutia

“Decât numai p?ze?te-te ?i î?i fere?te cu îngrijire sufletul t?u, ca s? nu ui?i acele lucruri pe care le-au v?zut ochii t?i ?i s? nu-?i ias? ele de la inim? în toate zilele vie?ii tale; s? le spui fiilor ?i fiilor feciorilor t?i.” Biblia (Deuteronomul 4:9)

În urm? cu 20 de ani, la Timi?oara, s-a deschis focul asupra manifestan?ilor anti-comunism. Pe vremea aceea, eu eram doar un copil într-un sat din Bihor. Nu am experien?e personale de relatat ?i nici dreptul de a face analize referitoare la evenimentele de atunci. Totu?i, locuind în Timi?oara ?i bucurându-m? de libertatea venit? în urma luptei ?i a sacrificiului revolu?ionarilor, am o datorie moral?. Sunt dator s? reamintesc ?i aici c? în 17 decembrie 1989, sângele v?rsat la Timi?oara a însemnat începutul sfâr?itului pentu regimul comunist.

Am început cu un citat din Biblie care se refer? la un episod din istoria poporului evreu. Dup? ce Dumnezeu i-a scos din Egipt ?i i-a dus în ?ara promis?, le-a poruncit s? ?in? minte tot ceea ce f?cuse pentru ei. S? povesteasc? minunile Lui din genera?ie în genera?ie. Un mesaj ve?nic actual, a? spune eu. Dac? mi-ar fi îng?duit s? dau un sfat celor care au participat la revolu?ia din decembrie 1989, sfatul meu ar fi tocmai acela de a povesti ceea ce au tr?it. Noi, cei care nu am fost acolo, avem nevoie de astfel de istorisiri pentru a înv??a s? respect?m. Pentru a nu intra din nou în la? la fel ca ni?te câini care ne întorc s?-?i guste propria vom?.

A?adar, dac? ave?i amintiri de la revolu?ie, povesti?i-le ?i altora! Un exemplu în acest sens este Sorin Bogdan, care poveste?te pe blogul personal zilele revolu?iei, a?a cum le-a tr?it el. Pân? acum pute?i citi relatarea zilelor de 16 decembrie ?i 17 decembrie.
Revolu?ionarii merit? toat? stima noastr?. Trebuie s? le fim recunosc?tori pentru c? ne-au oferit liberatea, indiferent de ce am ales noi s? facem cu ea în ultimii 20 de ani. Iar pe cei care au fost cândva tor?ionari ?i asasini, sper, pentru lini?tea noastr? sufleteasc?, c? îi vom putea ierta. S? sc?p?m de ura care se transform? treptat în am?r?ciune ?i s? p??im înainte recunosc?tori pentru libertatea de care ne bucur?m!

Scris de Florin Puscas

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s