Cînd s-a născut Isus Hristos ?


nasterea_lui_isusEste o întrebare interesant? s? afli cînd a fost na?terea lui Isus. M-a interesat acest subiect pentru c? cineva m-a întrebat urm?toarea întrebare: Cum a putut Irod s? porunceasc? uciderea copiilor sub vîrsta de doi ani, inclusiv ?i a lui Isus dac? el a murit în anul 4 î. Hr. În continuare ve?i g?si r?spunsul.

Stabilirea începutului erei noastre s-a f?cut in secolul 6 d.C. de c?tre Dionysius Exiguus, pe baza unui calcul aproximativ al datei na?terii lui Isus. În calculul calendaristic s-a strecurat însa o eroare de 7-8 ani. Isus s-a n?scut ?i a activat în timpul împara?ilor romani Augustus (27 î.C.- 14 d.C.) ?i Tiberius (14-37 d.C.). Pe baza evangheliilor nu se poate îns? determina exact anul na?terii sale. Matei (2,1) afirm? c? Isus s-ar fi n?scut în timpul domniei regelui iudeu Irod cel Mare (perioada de domnie: 27-4 î.C.). Aceasta înseamna c? Isus trebuie s? se fi n?scut înainte de de anul 4 î.C., anul decesului regelui Herodes cel Mare.
În capitolul 2,2 Matei aminte?te o stea cu o luminozitate neobi?nuit?, vizibil? în anul na?terii lui Isus pe cerul Palestinei (Steaua din Bethlehem). În acei ani, pe cerul Palestinei au fost observate numai 2 stele cu o mare luminozitate: cometa Halley (în anul 12 î.C.) ?i conjunctia planetara dintre Saturn si Jupiter (conjunctia s-a vazut la latitudinea de 32° nord, latitudinea Bethlehem-ului, de trei ori in cursul anului 7 î.C.: la 25 mai, la 3 octombrie si la 4 decembrie).

Luca sus?ine îns? c? Isus s-ar fi n?scut în timpul recensamântului populatiei (census) din vremea procuratorului roman Publius Sulpicius Quirinus (Cyrenius) din Siria (6-7 d.C.). Împ?ratul Augustus a efectuat, într-adev?r, un amplu recensamânt al popula?iei în toate provinciile imperiului roman, dar nu se ?tie dac? ?i în regatul vasal Iudea. Romanii efectuau recens?minte tot la 14 ani. Istoricul evreu Flavius Josephus aminte?te de un census roman în anul 6 d.C. Luca afirma c? Isus a început s? predice în al 15-lea an al domniei împaratului roman Tiberius, deci în anul 28 d.C. sau 29 d.C. Dac? se accept? na?terea lui Isus în perioada 6-7 d.C. ?i dac? se ?ine seama de faptul c? el ?i-a început activitatea în cel de al 15-lea an de domnie a împaratului Tiberius, înseamn? c? Isus ar fi avut la acea data cel mult 22, nu 30-33 ani, cum se crede !

Ceilal?i doi evanghelisti (Marcu si Ioan) nu spun nimic despre data na?terii lui Isus. Dup? Matei, Isus s-ar fi n?scut cândva între anii 12-7 î.C, dup? Luca intre anii 6-7 d.C. Datele lui Matei par mai plauzibile. În acest caz, Isus s-a n?scut în timpul domniei regelui Herodes cel Mare, cândva între anii 8-7 î.C. Dyonisius Exiguus a fixat deci cu 7-8 ani mai târziu data na?terii lui Isus (ab incarnatione Domini), stabilind începerea calendarului în anul 753 al erei varonice (ab urbe condita). Era varonica ab urbe condita fusese propus? anterior pentru data de 21 aprilie 753 î.C. Calculul a fost efectuat în sec.1 î.C. de catre Marcus-Terentius Varro si Titus-Pomponius Atticus, care au adaugat 244 ani (perioada de guvernare a primilor regi romani) la cei 509 ani scur?i de la întemeierea legendar? a Romei în anul 753 î.C.

Era cre?tin? a lui Dionysius Exiguus a început cu anul na?terii prezumtive a lui Isus (post Christum natum). În tarile vest-europene calendarul lui Dionysius Exiguus a fost acceptat imediat, în timp ce în ??rile est-europene s-a introdus abia în sec.14. Reconsiderarea anilor dinaintea na?terii lui Isus (ante Christum natum) s-a f?cut în sec.17 de c?tre Denis Petavius, fiind acceptat? în Europa în cursul secolului 18. Recalcularea lui Denis Petavius nu a luat îns? în considerare anul 0. Eroarea a fost îndreptata în anul 1740 de catre Cassini, care a adaugat un an suplimentar anilor ante Christum natum.

Scris de Ciprian Sarvian

Advertisement

2 thoughts on “Cînd s-a născut Isus Hristos ?

  1. Eu cred cu fermitate ca daca era relevanta data nasterii Domnului, Dumnezeu cu siguranta ca ar fi facut-o cunoscuta. Toatã Scriptura este însuflatã de Dumnezeu si de folos ca sã învete, sã mustre, sã îndrepte, sã dea întelepciune în neprihãnire, pentru ca omul lui Dumnezeu sã fie desãvârsit si cu totul destoinic pentru orice lucrare bunã. (2 Timotei 3:16-17)

    Vasile S.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s