Timişoara – de la apărare religioasă la revoluţie populară


timisoara-1989jpgIat? c? au trecut 20 de ani de la evenimentele care au precedat revolu?ia de desc?tu?are a României din sistemul comunist.

Anul 1989 reprezint? un an de cotitur? în istoria Europei ?i cea a rela?iilor politice interna?ionale. ??rile socialiste s-au reîntors la democra?ie, totul culminând cu pr?bu?irea URSS-ului in 1991.

Primul ora? liber din România a fost Timi?oara. Pe un fond tensionat, extern ?i intern, popula?ia era pe un butoi de pulbere care a?tepta o scânteie. Pe plan extern, în aproape toate ?arile satelite europene asist?m la schimb?ri de lideri, inspirate sau gestionate direct de Moscova. Între 1987-1989 vechii lideri din unele ??ri socialiste au fost înlocui?i cu al?ii mai tineri din „e?alonul al doilea”. Pe plan intern se accentueaz? criza economic? ?i cea a condi?iilor materiale ale românilor. Nicolae Ceau?escu a dorit s? pl?teasca toat? datoria economic? a României si astfel a sec?tuit popula?ia. Între 1980-1989, România a pl?tit 21 miliarde dolari, dintre care 7 miliarde dobânzi aferente datoriei.

Scânteia care a declan?at explozia în aceast? atmosfer? supraînc?rcat? de nemul?umire a fost evacuarea pastorului reformat Lászlo Tökes (foto 1). Aceast? scânteie avea s? se extind? mai apoi în toat? ?ara. Dup? revolta din noiembrie 1989 de la U.M.T., când muncitorii au refuzat s? reia lucrul pentru c? le diminuase salariile, la 15 decembrie are loc o adunare a câtorva enoria?i reforma?i. Ace?tia se adun? în fa?a Bisericii Reformate în semn de solidaritate cu pastorul lor Lászlo Tökes, pe care ierarhii cultului hot?râser? s?-l mute la Mineu. Acesta era cunoscut ca dizident din 28 mai 1989, în urma protestului împotriva unui act de desfiin?are a trupei de teatru „Thalia”. Era în vizorul Securit??ii ?i al autorit??ilor, a?a c? ac?iunea de mutare c?p?ta alte valen?e în ochii celorlal?i. Manifestarea acestora era una de ap?rare religioas?. Enoria?ii î?i exprimau dezacordul fa?? de hot?rârea înal?ilor ierarhi. Lor li s-au al?turat imediat ?i un grup de enoria?i bapti?ti, condu?i de pastorul Petru Dugulescu.

Continua pe blogul lui Bogdan Emanuel

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s