India cu umbrele si stralucirile ei


india2Ucenicie într-o cultur? p?gân?…

Când am venit ca personal în ?coala de Ucenicie de aici, am v?zut 12 tineri frumo?i ?i dornici s? înve?e despre Dumnezeu, ca mai apoi s? slujeasc? la rândul lor printre indieni. Lucrurile nu sunt îns? atât de simple. Suntem totu?i în India ?i cultura p?gân?, atmosfera spiritual? în care au fost crescu?i î?i spune cuvântul.

Când ace?ti tineri de doar 18-19 ani început s?-?i deschid? inima, Domnul a scos la iveal? lucruri însp?imînt?toare: dincolo de gânduri de sinucidere, ur? tribal? sau de cast?, gânduri de a lovi sau a ucide pe cineva, gânduri de divor?, dispre? pentru ei în?i?i ?i pentru cei din jur, am realizat c? cei mai mul?i se raporteaz? la Dumnezeu ca la unul dintre multele spirite idole?ti locale. Ei cred c? poate fi cu ei doar când ?i când, iar in rest spiritele rele iau locul. Domin? frica, temeri de tot felul care îi împiedic? s? aib? rela?ii bune cu cei din jur ?i s? fac? lucrare eficient.

În s?pt?mâna în care li s-a predat despre” Blesteme genera?ionale” ?i lucruri care pot sta între ei ?i o imagine corect? despre Dumnezeu, una dintre studente a început s? se rostogoleasc? pe jos demonizat?. Ne-am rugat to?i ?i am postit pentru ca ea s? fie eliberat? dar tot are din când în când astfel de manifest?ri. Bunicul ei a fost vr?jitor ?i 6 fra?i ai ei au murit în urma blestemelor lui. Acum ea ?i p?rin?ii, înainte hindu?i, au acceptat pe Hristos dar legaturile spirituale din trecut nu sunt înc? rupte. Mai mul?i dintre studen?i au vazut oameni sau umbre negre prin camer? ?i au fost cuprin?i de fric?.

Am descoperit ca o alt? student? de fapt se închina ?i lui Dumnezeu dar ?inea ?i s?rb?torile hinduse cu familia, iar un student al nostru s-a botezat la îndemnul prietenilor, necrezând în Dumnezeu. Cred c? realiza?i c? din acest stadiu, pân? la a-i face s? cread? cu adev?rat în Domnul cre?tin ?i s? aplice principiile Biblice ca în final s? poat? sluji eficient, este un drum foarte lung. Cere mult? r?bdare, înv???tur?, exemplu personal, a-i înso?i zilnic veghind la fiecare pas bun al lor. Ruga?i-v? ca noi cei 3 români ?i personalul indian s? avem în?elepciune în toate ?i s? putem vedea rezultate la finalul acestei ?coli.

Rug?ciunea unui copil

Pentru c? nu am g?sit înc? s? închiriem ceva, m-am mutat ?i locuiesc o vreme la ”’orfelinatul”’ înfiin?at de misionara românc? Maria I. Aici ajut din când în când în lucrarea cu copiii, mai ales dând înv???tur? despre eroii biblici ?i modul în care trebuie s? studieze Biblia ?i s? înve?e de la ei lucruri pentru via?a lor.

Într-o sear? târziu, aproape de miezul nop?ii, am auzit u?a de la camera copiilor deschizându-se iar apoi vocea unui ”’copil rugându-se”’ pe teras?. A început incet, timid, apoi tare ?i cu putere multe minute în ?ir. Nu în?elegeam ce spunea pentru c? sunt încep?toare în Hindi dar am fost cutremurat?- era vocea unui luptator în rug?ciune! Am v?zut mul?i cre?tini maturi în multe locuri în lume ?i mul?i dintre ei nu se roag? nici pe departe ca acest copil orfan singur în noapte.

Anii investi?i în ace?ti micu?i, înv???tura cre?tin? zilnic? î?i spun cuvântul. Mul?i cred c? asisten?a social? nu este un mod de a descoperi oamenilor pe Domnul dar copii din acest orfelinat Îl iubesc pe Dumnezeu ?i Îl cunosc poate mai mult ca al?ii. Vin din familii idolatre, cu rude vr?jitori, cu p?rin?i deceda?i sau care i-au abandonat dar Dumnezeu a folosit aceast? misionar? ?i lucr?torii ei ca s?-i transforme în ”’rug?tori pentru ei ?i pentru India.”’ Ei sunt deja ?i evangheli?ti vorbind despre Isus copiilor din cartier, la ?coala ?i peste tot unde au ocazia. Ruga?i-v? ca ei s? devin? p?storii, evangheli?tii, închin?torii de mâine, care s? duc? la salvarea cât mai multor indieni.

În India parc? în fiecare zi este o s?rb?toare idoleasc?…

indiaMai ales în aceast? zon? din nord oamenii sunt mult mai „spirituali”?i au mul?i idoli care nu se s?rb?toresc în alte p?r?i ale ??rii. În septembrie a fost Durgha Puja care a ?inut 9 zile, a?a cum v-am povestit în scrisoarea trecut?. La nici o s?pt?mân? a început ”Diwali”, numit? ?i S?rbatoarea luminii când se aduce închinare zei?ei Laxmi. Oamenii ?i-au f?cut alte altare pe str?zi, iar 5-6 seri au aprins focuri ?i lumân?ri pe acoperi?uri ?i în case. Mai ceva ca la Cr?ciunul nostru, au alergat s? cumpere lucruri noi din pie?e ?i magazine iar nop?ile r?sunau în megafoane cântece de închinare, incanta?ii date la maxim, sute de petarde ?i artificii. Ei cred ca aceasta zei?? le poate aduce bun?stare ?i poate alunga r?ul din casele lor. Priveam trist? cum sear? de sear? ace?tia îl invitau pe satan în casele lor. Lumini str?lucitoare, instala?ii cu becule?e, altare super-decorate la intersec?ii, altare în miniatur? amenajate în fiecare cas?, bani arunca?i pe artificii ?i pocnitori s?rb?torind un alt zeu orb, mut ?i f?r? putere…

Copiii de la orfelinat s-au urcat ?i ei pe acoperi? ?i, privind str?lucirile artificiilor, au început s?-i cânte Domnului. M-am bucurat c? m?car câ?iva indieni ?tiu adev?rul ?i de unde vine ajutorul ?i m-am rugat ca num?rul lor s? fie din ce în ce mai mare.
Când însfâr?it credeam c? o s? pot dormi noaptea ?i c? s?rb?torile lor g?l?gioase au încetat, a venit ”Chot Puja”, o s?rb?toare dedicat? de data asta Soarelui. Femeile au postit câteva zile f?r? mâncare ?i ap? deloc apoi s-au dus cu muzican?i dup? ele, cu co?uri mari la temple. Când s-au întors au f?cut un ritual special sp?lându-se cu mult? ap? apoi s?rb?torind împreun? mai multe familii. Cei mai evlavio?i ?i mai boga?i au dat adev?rate petreceri care au durat ?i ele câteva zile la rând la fel cu muzic? ?i lumini, focuri. Într-o diminea?? la r?s?rit m-am trezit ca într-o zon? de r?zboi, cu sute de pocnotori ?i artificii îl întâmpinau pe zeul Soare.

V? povestesc toate acestea pentru a în?elege c? aici Vechiul Testament ?i povestirile despre idolatrie ?i s?rb?tori idole?ti sunt foarte reale ?i actuale. Este greu numai s? locuie?ti aici ca atmosfer? spiritual?, apoi s? faci ?i lucrare. Mai ales c? multe lucruri ciudate se întâmpl? cre?tinilor în timpul acestor s?rb?tori. La orfelinat, în mai pu?in de o lun? s-au stricat inexplicabil mai multe lucruri- 2 ma?ini de sp?lat, computer, geamul ma?inii de afar? a fost spart de cineva cu piatra etc. Dincolo de faptul c? g?l?gia nu m-a l?sat nop?i în ?ir s? m? odihnesc, m-am trezit de mai multe ori dup? ce ceva nev?zut m? lovea peste m?ini sau picioare. M? rugam ?i teama îmi disp?rea ?i puteam dormi iar??i. Mai mul?i dintre studen?ii ?i stafii no?tri au fost bolnavi în acest timp cu febr? sau dureri ciudate, f?r? cauze medicale. Continua?i s? ne purta?i în rug?ciunile dumneavoastr? pentru protec?ie.

Va veni ?i aici Cr?ciunul?

Nu mai e mult ?i vine Cr?ciunul. De?i aici alte s?rb?tori idole?ti sunt str?lucitoare, de Cr?ciun nu se întâmpl? nimic pentru c? num?rul cre?tinilor este foarte mic ?i majoritatea sunt s?raci. Ca ?i cre?tini pute?i ajuta personal sau prin biseric? ””’s? aducem pe Isus ?i bucuria Cr?ciunului””’ într-un mod nou:
*f? un dar copiilor de la orfelinat (25 de copii) sau celor din proiectele de evanghelizare din cartierele s?race (5-10 euro/copil)
*d?ruie?te 50 euro pentru ca unul dintre studen?ii no?tri s? poat? merge în misiunea de 2 luni care începe în decembrie.
*binecuvanteaz? unul dintre misionarii români sau indieni de aici (3 sunt cu familii cu 2-3 copii, 2 se c?s?toresc curând ?i nu au înc? nici un ban pentru nunt?)

Motive de rug?ciune:
– pentru prelungirea vizei-trebuie s? merg luna asta în Nepal s? aplic pentru înc? 3 luni; pentru cei aproximativ 400 de euro cât am nevoie pt asta
– protec?ie spiritual? pt mine ?i to?i misionarii români ?i indieni de aici
– protec?ie în trafic- am v?zut c? unii indieni înva?? s? conduc? în trafic din mers, unii de la al?ii ?i pun pietonii ?i c?l?torii în pericol
– ca s? înv?? cât mai mult limba hindi
– protec?ie fizic?- contra îmbolnavirilor aduse de acest timp în r?cire; de asemenea la ?tirile locale vedem cum trupe de rebeli sau bande politice ori religioase pun în fiecare s?pt?mân? aproape bombe în locuri publice sau pe calea ferat?
– pentru cei 12 studen?i- to?i s? creasc? în cunoa?terea lui Dumnezeu, s? fie elibera?i de lucrurile pe care le duc cu ei din trecut.
– c?l?uzire ?i în?elepciune în toate.

Dac? dori?i sa binecuvânta?i cu o dona?ie lucrarea de aici sau s? d?rui?i pentru motivele enumerate mai sus, pute?i folosi contul RO 27 RYBR 0000 0060 0877 4590 (Raiffeisen Bank) precizând la depunere scopul dona?ie sau pe emailul danaindia@yahoo.com.

One thought on “India cu umbrele si stralucirile ei

  1. Fie ca Evanghelia sa fie auzita si urmata in aceste tinuturi!

    In unele parti din India oamenii sunt invatati ca ei nu au suflete, ca sunt ca si cainii de pe strada, ca niste animale..

    Domnul sa ii intareasca pe aceia care calatoresc pana in aceste zone periculoase pentru a raspandi Vestea Buna a Domnului Isus!!!! Amin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s