Victimă a Securităţii: "Eram obiecte, nu oameni pentru ei"


Mihail IonescuMihail Ionescu este inginer miner – profesor de matematic? “f?r? acte”, în vârst? de 96 de ani, care a avut o via?? bogat? în evenimente atât istorice, cât ?i personale. A trecut prin cele dou? r?zboaie mondiale, a luptat împotriva ru?ilor ?i a suferit ororile Securit??ii. De?i s-au întâmplat acum zeci de ani, amintirile din comunism au r?mas intacte.

Mihail Ionescu s-a n?scut la 18 iunie, 1913, în comuna Cartojani, jude?ul Giurgiu. Marea sa pasiune a fost matematica, câ?tigând bani dintr-un post de pedagog la Liceul ?incai, dar nu îndeajuns pentru a se putea între?ine la Facultatea de Matematic?, pe care, în cele din urm? a trebuit s? o abandoneze. A intrat la ?coala Militar?, iar de aici drumul l-a aruncat aproape firesc în câmpul de lupt?.

A intrat în cel de-Al Doilea R?zboi Mondial nepreg?tit, “mic ?i neputincios”, dar a înv??at cum s? lupte împotriva ru?ilor pân? în 23 august 1944. A v?zut crimele din Odessa, unde Româia a pierdut peste o sut? de mii de oameni. “Am ajuns la un moment dat într-un loc unde erau stive f?cute de solda?ii români – pentru mor?i, care aveau casca ?i arma lâng? ei, am fost foarte impresionat s? v?d atâtea cadavre la un loc.” A luptat pe frontul de Est ?i pe cel din Vest, în Budapesta ?i Cehoslovacia, a dormit în mun?ii Tatra ?i a fost bolnav de icter în Rusia.

“Am omorât oameni în r?zboi, dar atunci nu m-am gândit niciodat? c? nu era bine ceea ce f?ceam. O f?ceam pentru compatrio?ii mei, pentru camarazii cu care eram acolo, pentru familia de acas?, pentru via?a mea.”, se dest?inuie veteranul.

Continua pe adevarul.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s