România ruşinoasă – Bătaie pe fasole de Ziua Naţională


bataie pentru fasoleSute de buzoieni s-au c?lcat ieri în picioare pentru a prinde o farfurie cu sarmale sau fasole oferit? gratuit de autorit??i. Românii au petrecut diferit ziua de 1 Decembrie. În vreme ce sibienii s-au delectat cu mâncare tradi?ional? româneasc?, ar?denii au stat la coad? pentru gula? ?i colac unguresc.

Câteva sute de buzoieni s-au c?lcat ieri în picioare pentru a prinde una dintre farfuriile cu sarmale sau fasole oferite gratuit de autorit??ile locale. La un moment dat, totul a degenerat într-o înc?ierare în urma c?reia câteva zeci de persoane au fost busculate ?i r?nite u?or.

Doar interven?ia for?elor de ordine a f?cut ca îmbulzeala de la corturile cu mâncare s? nu se transforme într-o tragedie. Buzoienii au mâncat aproape o ton? de fasole ?i 2.000 de cârna?i.

Fasole cu ciolan pentru toat? comuna

O festivitate similar? a avut loc la Br?ila, dar f?r? incidente. Aici s-au consumat 2.400 de por?ii de fasole sc?zut?, 2.400 de cârna?i, 150 de kilograme de mur?turi ?i 200 de kilograme de vin fiert.

Mihai Ciubotariu, din comuna Comarna, jude?ul Ia?i, preg?te?te în fiecare an, de Ziua Na?ional? a României, un cazan uria? cu fasole, ciolan ?i cârn?ciori pentru to?i cei care vor s?-i treac? pragul casei. „Când m-am stabilit aici, am v?zut c? lucrurile nu sunt a?a cum eram eu obi?nuit la Târgu Neam?, unde m-am n?scut. De 1 Decembrie trebuie s? fii mândru c? e?ti român ?i s? te bucuri de acest lucru. Aici, patriotismul trebuie înc? cultivat”, a spus juristul Mihai Ciubotariu.

La preg?tirea mânc?rii, cel mai important lucru, spune buc?trarul, este ca boabele mari de fasole s? fie puse 24 de ore în ap?, la umflat. „La un ceaun de o sut? de litri, am pus aproximativ 25 de kilograme de fasole, 15 kilograme de costi?? ?i câte 10 kilograme de cârn?ciori ?i sc?ri??. Bineîn?eles, nu pot lipsi verdea?a, ceapa, uleiul ?i condimentele”, a explicat Mihai Ciubotariu.

Continua pe adevarul.ro

2 thoughts on “România ruşinoasă – Bătaie pe fasole de Ziua Naţională

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s