Sechestrarea de 15.000 de Biblii în Malaezia şochează creştinii


biblieFFESNO, California (CDN) – autorit??ile malaysiene portuare ?i vamale au capturat de cel pu?in 15000 de Biblii în ultimele luni, deoarece cuvântul “Allah” pentru Dumnezeu apare în ele.

Circa 10.000 de Biblii în limba din Malaysia – Bahasa, care au fost tip?rite în Indonezia, sunt în Kuching, capitala Sarawak din Malaezia de Est, ?i alte 5000 de copii se afl? în Kelang în apropiere de Kuala Lumpur.
Federa?ia cre?tin? din Malaezia (CFM), a cerut miercuri (4 noiembrie) eliberarea imediat? a Bibliilor confiscate. În acela?i timp, Secretarul Executiv al CFM, Tan Kong Beng – a spus pentru Compass c? Federa?ia se lupt? pentru rela?ii amiabile cu autorit??ile guvernamentale.

„Suntem deschi?i ?i dorim dialogul cu func?ionari, pentru ca aceast? problem? s? poat? fi rezolvat?,” a spus oficialul CFM.

CFM reprezint? oficial cele trei grupuri majore cre?tine din ?ar?: Conferin?a Episcopilor Catolici din Malaezia, Consiliul Bisericilor din Malaezia, ?i P?rt??ia Na?ional Cre?tin? a Evanghelicilor din Malaezia.

O puternica comunitate cre?tin? din Indonezia, estimat? la 37 milioane de Opera?iunea Lumea, a produs cantit??i mari de literatur? pentru export spre Malaezia. În 2005, guvernul din Malaezia a fost de acord s? permit? utilizarea lui “Allah” în literatura non-musulman?, potrivit CFM.

„Guvernul ?i CFM au f?cut schimb de scrisori pe aceast? tem? anterior,” se arat? în declara?ia CFM, „?i avem un acord scris, în decembrie 2005 c? Bibliile Bahasa Malaysia pot fi distribuite atât timp cât simbolul crucii, iar cuvintele „O publica?ie cre?tin?” sunt imprimate pe prima pagin?.”

Cu excep?ia suspend?rii temporare a public?rii a ziarului Romano-Catolic Herald în 2007 ?i lupta în curs de desf??urare în instan?? asupra utiliz?rii s?pt?mânale a lui “Allah”, pu?ine probleme au fost întâlnite în politic?. Cu toate acestea, acest martie trecut, autorit??ile au început brusc sechestrarea de CD-uri, materiale de ?coal? duminical?, ?i Biblii care con?in cuvântul “Allah.”

Continua pe Vox Vocis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s