Disciplina un obiect nepretuit?


8227_136135223642_668608642_2420615_4166362_nDisciplina este un proces de preg?tire ?i înv??are care va rezulta în formarea moral? a copilului. Cuvântul este derivat din acela?i cuvânt care înseamn? “discipol”, adic? cel ce înva??. Nici un copil nu este d?ruit de la na?tere cu st?pânire de sine (autocontrol) ?i nici nu are o suficient? experien?? de via?? încât s? ?tie cum s? se disciplineze singur (Prov.29:15b). P?rin?ii sunt cei ce îndeplinesc acel rol de înv???tori în timp ce copiii sunt discipolii (ucenicii) care deprind de la ei un fel de via?? (Prov.1:8-9).

Metodele de disciplinare sunt foarte schimb?toare în zilele noastre. În ultimii ani a avut loc o destindere general? a metodelor trecându-se la metodele permisive ?i democratice populare în vremea rebeliunii tineretului din anii ‘70. Parte a acestei schimb?ri se datoreaz? accept?rii de c?tre teoreticienii seculari a idei c? purtarea rebel? nu este rezultatul unui educa?ii p?rinte?ti deficiente ci ea rezult? din ceva mult mai elementar, ?i anume din natura copilului. Cu certitudine c? o educa?ie p?rinteasc? deficient? încurajeaz? înclina?ia copilului spre o autonomie rebel?, dar nu o ?i creeaz? (Prov.22:15a).

Din moment ce rostul principal al disciplinei este de a insufla un comportament responsabil din punct de vedere moral, o bun? cre?tere sau corectitudine, disciplina (educa?ia p?rinteasc?) biblic? va atinge acel scop cu un mult mai mare succes decât stilurile educa?ionale permisive (deci, tolerante) ?i autoritare. Aspectele pozitive ale disciplinei biblice sunt sinonime cu educa?ia ?i îndrumarea prin aceea c? ea accentueaz? dezvoltarea interioar? (l?untric?, sufleteasc?), responsabilitatea personal? ?i autocontrolul. Toate aceste calit??i conduc la un comportament a c?rui motiva?ie vine din inima copilului (Prov.2:1-9; 4:23).

Mul?i p?rin?i consider? disciplina ca fiind un mijloc de control al ac?iunilor de moment ale copilului. Lucrul acesta este adev?rat, dar numai par?ial. Obiectivul principal al disciplinei prive?te viitorul ?i este de durat?. Orice ac?iuni expediente care sunt luate pentru moment trebuie s? se armonizeze cu obiectivul ei principal. Scopul lui Dumnezeu în aplicarea disciplinei este precis. ?i anume de a aduce roada d?t?toare de pace a neprih?nirii. Evrei 12:11 afirm? clar acest fapt: “Este adev?rat c? orice pedeaps?, deocamdat? pare o pricin? de întristare, ?i nu de bucurie; dar mai pe urm? aduce celor ce au trecut prin ?coala ei, roada d?t?toare de pace a neprih?nirii”.

Disciplina biblic? const? dintr-un num?r de principii esen?iale ?i de fapte (ac?iuni), unele încurajatoare iar altele corective. Partea de încurajare include: afirmare, premii (sau, stimulente), laude ?i r?spl??i. Partea corectiv? const? din: repro?ul verbal, consecin?ele naturale, izolarea, restric?iile, pierderea privilegiilor ?i pedeapsa. Fiecare ac?iune are un scop, un sens ?i ocup? un loc legitim în procesul general al disciplinei.

Continua aici
Scris de G. Zoltan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s