Activitatea de misionariat ar putea fi restrânsă în Rusia


baptist_russia_nov112009

Baptistul Volodia Kuzne?ov explic? pasaje ale Noului Testament în timpul unei întâlniri casnice lâng? Ijevsk, Rusia. Liderii bapti?ti ru?i spun c? formularea din propunerea legislativ? de restrângere a activit??ii de misionariat nu face deosebire între misionarii de profesie ?i credincio?ii de rând. „Practic, to?i credincio?ii vor fi susceptibili de sanc?iuni penale”, a spus Yuri Sipko, pre?edintele Uniunii Ruse a Cre?tinilor Bapti?ti Evangheli?ti.

Colectivul redac?ional

MOSCOVA (BP) – Noua legisla?ie supus? aten?iei de c?tre legislativul rus ar putea restric?iona în mod drastic activitatea misionar? dac? va intra în vigoare. Restric?iile ar putea include cerin?a, pentru misionari ?i cre?tinii ru?i, de a ob?ine permisiunea s? se angajeze în activitatea misionar? ?i ar putea limita loca?iile ?i participan?ii la aceste activit??i, cum ar fi cazul turi?tilor ?i al minorilor.

În timp ce propunerile sunt actualmente în stadiul de proiecte, formul?rile folosite de Ministerul Justi?iei din Rusia pe 12 octombrie indic? faptul c?, dac? aceste legi intr? în vigoare, ele vor restric?iona puternic libertatea religioas?.

Oficialii bapti?ti ru?i spun c? ei cred c? aceste noi propuneri vizeaz? în principal romano-catolicii ?i protestan?ii ?i se crede c? deja sunt favorabil v?zute de lideri ai ortodoxiei ruse, ai islami?tilor, iudai?tilor ?i budi?tilor ru?i – cele mai r?spândite patru religii ale Rusiei.

„Desigur, când se iau în discu?ie m?suri de acest fel, suntem întotdeauna îngrijora?i ?i ar trebui s? le privim cu o anumit? doz? de seriozitate”, a spus Ed Tarleton, un lider al lucr?rilor IMB din Rusia. „Evangheli?tii s-au bucurat de o perioad? de deschidere ?i libertate, a?a c? atunci când legiuitorii încep s? discute despre ini?iative care sunt contrare acestor lucruri, noi devenim îngrijora?i”.

Schimb?rile propuse includ acordarea permisiunii doar pentru grup?rile care au fost luate în eviden?? în Rusia în ultimii 15 ani de a aplica pentru angajarea în activit??i de misionariat. Str?inii din Rusia cu viz? temporar?, precum viza turistic?, vor fi exclu?i de la angajarea în activitatea misionar?.

Continua pe Vox Vocis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s