…dragoste si razbunare…


5940_116692487198_502682198_2437722_637743_nApostolul Pavel, rob al lui Hristos dup? propria caracterizare, a l?sat în urm? o mo?tenire impresionant?. Un exemplu concret ?i frumos de om ce alege s?-L lase pe Dumnezeu s? se ocupe de propria-i via??. A vestit vestea bun? toata via?a lui. A murit împ?cat. A scris multe scrisori. Am s? redau câteva fragmente, din epistola scris? cre?tinilor afla?i în Roma… despre dragoste ?i r?zbunare. (Romani 12:9-21)

“ Dragostea s? fie f?r? pref?c?torie. Fie-v? groaz? de r?u, ?i lipi?i-v? tare de bine.

Iubi?i-v? unii pe al?ii cu o dragoste fr??easc?. În cinste, fiecare s? dea întâietate unul altuia.

În sârguin??, fi?i f?r? preget. Fi?i plini de râvn? cu duhul. Sluji?i Domnului.

Bucura?i-v? în n?dejde. Fi?i r?bd?tori în necaz. St?rui?i în rug?ciune.

Ajuta?i pe sfin?i, când sunt în nevoie. Fi?i primitori de oaspe?i.

Binecuvânta?i pe cei ce v? prigonesc: binecuvânta?i ?i nu blestema?i.

Bucura?i-v? cu cei ce se bucur?, plânge?i cu cei ce plâng.

Ave?i acelea?i sim??minte fa?? de ceilal?i. Nu umblati dup? lucrurile înalte, ci r?mâne?i la cele smerite. S? nu v? socoti?i singuri în?elep?i.”

“Nu întoarce?i nim?nui r?u pentru r?u. Urmari?i ce este bine, înaintea tuturor oamenilor.

Dac? este cu putin??, întrucât atârn? de voi tr?i?i în pace cu to?i oamenii.

Prea iubi?ilor, nu v? r?zbuna?i singuri; ci l?sa?i s? se r?zbune mânia lui Dumnezeu; c?ci este scris:”R?zbunarea este a Mea; Eu voi r?spl?ti, zice Domnul.

Dimpotriv?: dac? îi este foame vr?jma?ului t?u, d?-i s? m?nânce; dac?-i este sete d?-i s? bea; c?ci dac? vei face astfel, vei gr?mâdi carbuni aprinsi pe capul lui.”

Nu te l?sa biruit de rau, ci biruie?te r?ul prin bine.”

Cum ar fi…ca pentru o zi, pentru o zi doar…s? facem a?a?
Dar o via?? ?

Scris de Conea …

One thought on “…dragoste si razbunare…

  1. aliluia !
    ar fi rai !
    domnul sa fie laudat ca avem asa mesaje pe paginile sfintelor scripturi,si fie binecuvantat in veci pentru ca in orice generatie gaseste oameni care sa reaminteasca mesajul sau !
    domnul sa binecuvinteze pe cel ce a scris articolul !

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s