Memoria refulată a României:Biserica şi dizidenţii


revolutia-1989_20091113174619“Biserica occidental?, catolic?, este asociat?, datorit? polonezului Voitila, cunoscut mai ales ca Papa Ioan Paul al II-lea; este asociat? la pr?bu?irea comunismului, în schimb, cea ortodox? este adesea acuzat? de complicitate cu regimurile comuniste.
Chiar dac? se poate spune în ap?rarea lor, c? bisericile din ??rile comuniste nu prea aveau de ales, zelul ar?tat câteodat? în respectarea pactului cu diavolul r?mâne de neîn?eles.
Este cazul Bisericii evanghelice din România care în urm? cu 20 de ani recomand? autorit??ilor germane s? interzic? o dezbatere la care urmau s? participe Herta Muller ?i Richard Wagner, recent recupera?i contra-cost de Germania. Un episod la care se refer? corespondentul RFI la Berlin Wiliam Totok (audio).
Un alt reprezentant al bisericii a devenit în decembrie 1989 erou, în jurul lui cristalizându-se atunci protestul popular care a luat apoi forma revoltei împotriva regimului lui Ceau?escu sub sloganul Azi în Timi?oara, mâine-n toat? ?ara.
Figura acestui pastor al Bisericii reformate din România este evocat? de cotidianul catolic La Croix. E vorba de Laszlo Tökes, ast?zi deputat european aflat în serviciul comunit??ii maghiare din România, dup? cum scrie La Croix. Cunosc?tor al Bibliei, pastorul reformat compar? ceea ce s-a întâmplat în Est cu fuga din Egipt, ie?irea din sclavie ?i traversarea c?tre P?mântul promis.
Episodul biblic a durat 40 de ani, ast?zi noi suntem la jum?tatea drumului, spune Laszlo Tökes care promite s? continue s? lucreze ?i în cadrul Adun?rii Europene la îndeplinirea voin?ei lui Dumnezeu.”

Citeste articolul, sursa rfi.ro

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s