Basescu: Marele păpuşar?


basescu papusarLansarea c?r?ii “Pr?darea României” are un efect devastator asupra institu?iilor statului, începând cu Palatul Cotroceni, trecând prin serviciile secrete ?i aparatul de justi?ie. Ciprian Nastasiu dezv?luie felul în care Traian B?sescu a condus ope­ra ?i u nea “R?pirea în Irak”, ?inând sub control strict toate per so na jele implicate. Procurorul Nastasiu ?i-a jucat rolul pân? în mo men tul în care a deranjat, prin investiga?iile solicitate, interesele oculte ale apropia?ilor p?pu?arului de la Cotroceni. Atunci s-a luat decizia excluderii lui din joc, fiind transformat în “acarul P?un” pentru fuga lui Hayssam. Investigarea grupului de in te re se favorabil firmei “Marco” s-a oprit dup? înl?turarea lui Nastasiu, astfel încât Stolojan, Udrea, Verestoy, Coco? au r?suflat u?u ra?i ?i îndatora?i lui B?sescu. “Pr?darea României”, prin compa ra ?ie, seam?n? cu dezv?luirile lui Pacepa în “Orizonturi Ro?ii”, transformându-se într-un bulg?re de z?pad? ce poate deveni ava lan?a care s? m?ture nume mari de pe scena politic?, din serviciile de informa?ii ?i din justi?ie. Adic?, pe aceia care au ales s? fie marionete, s? se lase condu?i de fire care acum devin vizibile.

Continua pe Jurnalul National

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s