Antonescu: Ieri s-a întâmplat ceva odios, de care sper că nu Băsescu e vinovat până la capăt


Imagine: Mircea Ro?ca/Mediafax FotoCrin Antonescu a declarat, duminic?, referitor la episodul din dezbaterea de la Cluj în care Traian B?sescu a invocat situa?iile dificile din familie, c? s-a întâmplat “ceva odios”, de care sper? c? nu ?eful statului este vinovat pân? la cap?t ?i a cerut ca acest subiect s? nu mai fie discutat.

El a men?ionat, la Realitatea TV, c? dore?te s? fac? o precizare pentru prima ?i sper? pentru ultima oar?, legat? de faptul c?, sâmbat?, în dezbaterea de la Cluj-Napoca, a ap?rut un episod, pe care nu l-a marcat ca atare în discu?ia cu Traian B?sescu ?i pe care nu l-ar fi deschis niciodat? dac? nu ar fi avut o prelungire în pres? ?i în comentarii. “Lucrurile au luat o oarecare amploare, l-am v?zut ?i pe domnul pre?edinte B?sescu f?când ni?te declara?ii”, a ad?ugat el

“Ieri ( sâmb?t? – n.r.) s-a întâmplat ceva odios, de care sper c? nu domnul B?sescu e vinovat pân? la capât. Cu alte cuvinte, sper c? ni?te canalii, care lucreaz? nu ?tiu sub ce form? pentru domnia sa, nici nu vreau s? aflu, i-au dat ceva. Ceva ce era odios în sine ?i care mai era ?i mincinos”, a declarat Antonescu.

Liderul PNL a ad?ugat c? sper? cu sinceritate c? Traian B?sescu nu ?tie adev?rul. “A gre?it oricum, preluând a?a ceva”, a apreciat Antonescu.

“Eu am mai fost c?s?torit, am avut o c?s?torie de 20 de ani, cu o femeie pe care am iubit-o din prima ?i pân? în ultima zi, cu care am f?cut un copil pe care îl am, pe care îl voi cre?te, care a fost lovit? de o boal? cumplit?, de un cancer în ultimii doi ani ai vie?ii sale. Am fost în fiecare zi, în fiecare moment, pân? la cap?t, al?turi de ea ?i ne-a desp?r?it numai moartea. M-am rec?s?torit acum, dup? câ?iva ani, cu o femeie pe care o iubesc ?i de care, la fel, m? va desp?r?i numai moartea”, a continuat el.

Crin Antonescu le-a cerut tuturor jurnali?tilor, a c?ror reac?ie a men?ionat c? o în?elege, s? nu mai aduc? acest subiect în discu?ie.

“V? rog ?i îi rog pe jurnali?ti s? pun? punct aici acestui lucru. Sper din tot sufletul c? domnul B?sescu, pentru sufletul domniei sale, a f?cut doar eroarea de a prelua ceva f?r? s? ?tie adev?rul ?i doresc s? pun punct acestei chestiuni, pentru c? suferin?a, via?a mea, nu sunt bun public, nici m?car în campania electoral? ?i, de asemenea, memoria so?iei mele nici atât”, a conchis el.

Candida?ii la preziden?iale Traian B?sescu ?i Crin Antonescu au avut, sâmb?t?, o disput? pe tema femeilor promovate de ?eful statului, Antonescu sus?inând c? B?sescu a promovat “femeia-obiect”, pre?edintele replicând c? gre?e?te în aceast? abordare.

Traian B?sescu i-a spus liderului PNL s? î?i cear? scuze pentru afirma?iile f?cute: “?i decen?a ar trebui s? v? spun? c? un b?rbat care are trei femei în cas? le respect?, un b?rbat c?ruia nu i s-a întâmplat niciun incident dramatic în care s?-?i lase so?ia singur? ?i s? ajung? în situa?ii dificile. Vreau s? v? corecta?i imediat ?i s? v? cere?i scuze pentru ce a?i spus”.

Presa a apreciat aceste declara?ii ale pre?edintelui ca fiind o referire la o dram? din via?a privat? a liderului PNL, legat? de prima so?ie, care, bolnav? fiind de cancer, s-a sinucis, pe fondul unei depresii.

Pre?edintele Traian B?sescu a precizat, vineri, pentru corespondentul MEDIAFAX c? în declara?ia despre situa?ii dificile din familie pe care a f?cut-o în dezbaterea cu liderul PNL, Crin Antonescu, s-a referit la cazuri din familia sa, când s-au îmboln?vit so?ia sau una din fiicele sale.”Recunosc c? m-am sim?it atacat când Crin Antonescu a f?cut referire la femei. Sunt un om care a tr?it în cas? cu trei femei, care uneori, au fost în situa?ii dificile. Nu vreau s? dezvolt, dar când navigam, am venit dintr-un voiaj, iar Ioana era bolnav? ?i am r?mas acas? al?turi de so?ia mea. Când s-a n?scut fiica cea mic?, so?ia a avut ni?te probleme dup? na?tere ?i am r?mas solidar cu so?ia mea, nu am mai plecat în voiaj, am r?mas lâng? ea”, a spus B?sescu.

Potrivit acestuia, unui om care a r?mas lâng? so?ie tot timpul, lâng? familie, nu i se poate repro?a c? promoveaz? femei care nu sunt pe gustul “domnului Antonescu”.

Traian B?sescu a mai declarat, sâmb?t?, la Bra?ov, c? jurnali?tii au inventat una dintre “cele mai mari mizerii”, prin interpret?rile afirma?iei sale privind situa?iile dificile din familie ?i a sus?inut c? nu ?tie despre Antonescu decât c? s-a c?s?torit recent.

Continua pe Media Fax.ro

Bisericata.com – pasim dincolo de cuvinte…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s