Preşedintele-procuror? De cand?


Scriitorul româno-american Victor Gaetan va lansa în cu rând cartea “Prădarea României”, care, potrivit autorului, prezintă exclusiv perioada Omar Hayssam – Traian Bă ses cu, prin intermediul relatărilor lui Ci prian Nastasiu, anchetato rul omului de afaceri sirian. O mărturie-fluviu care dezvăluie ames te cul şe fu lui statului în treburile justiţiei, influenţarea de ci ziilor prin in termediul unor oameni fideli pe care i-a pus în func ţii înalte şi care nu au curajul să crâcnească. O mărturie care vine să contrazică afirmaţiile lui Băsescu menite să-l contrapu nă “sistemului ticăloşit” şi să arate că nu intervine în activitatea instituţiilor de forţă ale statului român. O mărturie în care pentru prima dată un oficial implicat în criza ostaticilor confirmă răs cum pă ra rea ziariştilor români în Irak, dar pune totoda tă într-o lumină proastă Celula de criză constituită la Co tro ceni în cazul jur n a liş ti lor răpiţi. Din cele 12-13 milioane de dolari destinate răs cum pă ră rii, dezvăluie Nastasiu, au fost subtilizate apro xi ma tiv patru milioane de dolari, astfel încât la răpitori au ajuns cam nouă milioane de dolari. Fostul procuror DIICOT îi bănuieşte pe membri Celulei de criză de la Cotroceni, arătând că nimic semnificativ din criza ostaticilor nu a avut loc fără şti rea şi permisiu nea expresă a preşedintelui ţării.  Nastasiu dez vă luie totodată cum, înainte de a fi eliminat din DIICOT, lucra la dosarul privind spionajul energetic şi ajunsese cu investigaţiile la apropiaţi ai şefului statului: Theodor Stolojan, Elena Udrea şi Dorin Cocoş.

Continua pe Jurnalul National

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s